Materiały dydaktyczne

 1. „Mijają dni, miesiące, lata”
 2. „Zima i zwierzęta”
 3. „Babcia i dziadek”
 4. „Projekt teatr”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Wdrażanie do składania życzeń noworocznych, urodzinowych, imieninowych
 • Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Rozwijanie mowy
 • Dostrzeganie różnic miedzy wyglądem dziecka a osoby dorosłej
 • Rozwijanie pamięci muzycznej
 • Rozwijani umiejętności zgodnej zabawy z dziećmi
 • Dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie
 • Rozwijanie empatii
 • Kultywowanie zwyczaju powitania Nowego Roku
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej i ekspresji twórczej
 • Rozwijanie małej i dużej motoryki
 • Wzbogacanie wiedzy na temat tekstów literackich
 • Utrwalanie wiedzy na temat swojego wieku
 • Poznanie sposobu pomagania ptakom
 • Rozwianie sprawności ruchowej
 • Wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków
 • Wzbogacanie słownictwa
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania
 • Rozwijanie postaw proekologicznych
 • Poznawanie wybranych nazw i wyglądu ptaków
 • Rozwijanie więzi z rodziną
 • Kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowywania prezentu dla innych
 • Kształtowanie postawy szacunku do osób starszych
 • Zainteresowanie i zintegrowanie środowiska rodzinnego dziecka i przedszkolnego
 • Wzbudzanie zainteresowania zabawami z czasów dzieciństwa babci i dziadka
 • Rozwijanie sprawności językowej
 • Poszerzanie wiedzy i słownictwa dotyczącego teatru
 • Rozwijanie umiejętności działania w grupie
 • Poszerzanie wiedzy dotyczącej osób pracujących w teatrze
 • Nabywanie pewności siebie
 • Poznanie roli, jaką odgrywa muzyka w przedstawieniu teatralnym

 

Wiersz miesiąca: „Domek dla ptaszków” - Irena Suchorzewska

Dziś w przedszkolu Krzyś i Tomek
zmajstrowali ptaszkom domek.
Jest podłoga, jest i daszek
żeby mógł się zmieścić ptaszek.
Jest tam miejsce na okruszki
dla wróbelka, pośmieciuszki.
Jest i gwoździk na skwareczki
dla łakomej sikoreczki.

 

Piosenka miesiąca „Babciu droga babciu”  – sł. i muz. Michał Jankowski

Babciu, droga babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?
My tupiemy – tup, tup, tup,
teraz babciu Ty to zrób!

Babciu, droga babciu, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?
My skaczemy – raz, dwa, trzy,
teraz babciu podskocz Ty!

Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?
My klaszczemy – raz, dwa, trzy,
teraz dziadku zrób to Ty!

Dziadku, drogi dziadku, powiedz mi,
czy potrafisz zrobić to, co my?
My całuski damy Ci,
teraz dziadku daj nam Ty!