Dni wolne w 2024 r.

Dni wolne, w przedszkolu, w roku 2024:

- 05 stycznia, wolne za 06 stycznia, święto przypadające w sobotę;

- 02 maja;

- od 27.06. do 28.06 - przerwa techniczna w przedszkolu;

- od 01.07. do 15.07 - przerwa techniczna w przedszkolu;

- 16 sierpnia;

- 24 grudnia

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe, bezpłatne, prowadzone w roku szkolnym 2023/2024:

  • zajęcia z logopedą 
  • rytmika 
  • język angielski
  • gimnastyka 
  • zajęcia plastyczne, niekonwencjonalne metody
  • zajęcia teatralne i artystyczne
  • zajęcia zdrowotne
  • zajęcia z ekologii
  • zajęcia z psychologiem
  • zajęcia z pedagogiem specjalnym

Informacja o terminach zajęć dodatkowych jest dostępna na tablicach ogłoszeń w siedzibie przedszkola.