Kontakt z przedszkolem

Adres przedszkola

Przedszkole Niepubliczne

„Radosny Delfinek”

ul. Armii Krajowej 10, 

58-100 Świdnica

Otwarte od poniedziałku do piątku,

w godzinach: od 6.00 do 17.00. 

Telefon i email

tel.: 605 877 794,

       667 996 464

radosny.delfinek@onet.pl
przedszkole.radosnydelfinek@gmail.com

Dyrektor Przedszkola

Krystyna Orłowska:
krystyna.orlowska@radosnydelfinek.pl

Kontakt do nauczycieli