Materiały dydaktyczne

 1. Co robić w taki smutny czas?
 2. Nadeszła zima.
 3. Święta tuż, tuż.
 4.  Sylwester.

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne.

 • Rozwijanie mowy
 • Poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter
 • Zapoznanie z literą „l, L’, małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem
 • Rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych
 • Wykorzystywanie w pracy materiałów odpadowych
 • Poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7
 • Dostrzeganie cykliczności dni tygodnia
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Poznawanie nazw sportów zimowych
 • Zapoznanie z literą „y, Y”, małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach badawczych
 • Badanie i określanie właściwości fizycznych śniegu
 • Ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu
 • Zapoznanie z literą „r, R”, małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • Zapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli
 • Składanie formy przestrzennej według instrukcji
 • Zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom
 • Utrwalanie swojego adresu zamieszkania
 • Zapoznanie z pojęciem przyjaźń
 • Odpowiadanie na pytania i formułowanie własnych pytań
 • Uświadomienie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w trakcie konfliktów rówieśniczych
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie za pomocą komunikatów werbalnych
 • Rozwijanie pracy w zespole oraz wyobraźni
 • Rozumienie znaczenia wszystkich emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • Rozwijanie koncentracji uwagi

 

Piosenka miesiąca „Zima biała” sł. Jadwiga  Mackiewicz, muz. Krystyna  Kwiatkowska

1.Rankiem się zbudziła,

śniegu nasypała.

Będzie sanna,

bo nareszcie

przyszła zima biała.

 

2.Drzewa w białych czapkach,

droga w śniegu cała.

Lecą, lecą

małe piórka,

przyszła zima biała.

 

Wiersz miesiąca „Wigilia” Jadwiga Koczanowska

Już choinka pięknie przystrojona

 i na sianku opłatek spoczywa,

mama głośno do stołu zaprasza,

bo już pierwsza gwiazdka zaświeciła.

Wszyscy sobie życzenia składają,

najpiękniejsze, świąteczne i szczere,

babcia nawet łezkę uroniła,

bo jest miłość, radość i wzruszenie.

A gdy znikną ze stołu pierogi,

 kluski z makiem i zupa grzybowa,

 wtedy czas rozpakować prezenty

 i radośnie, wspólnie kolędować.