Materiały dydaktyczne

 1. „Mijają dni miesiące lata”
 2. „Zima i zwierzęta”
 3. „Babcia i Dziadek”
 4. „Bezpieczeństwo”

 Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim
 • Dostrzeganie upływu czasu
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Kontynuowanie rytmów
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole
 • Poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni, nocy oraz pór roku
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na opowiadaniu
 • Uwrażliwienie dzieci na konieczność dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
 • Rozwijanie sprawności rachunkowych
 • Zachęcenie do uważnego słuchania nauczyciela
 • Utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobów życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą
 • Tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem instrumentów
 • Zachęcenie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią
  i z dziadkiem
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i z dziadkiem
 • Zapoznanie dzieci z zawodem strażaka
 • Kształtowanie właściwych postaw w sytuacji zagrożenia
 • Zapoznanie dzieci z zawodem policjanta
 • Rozwijanie właściwych umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków prozdrowotnych
 • Utrwalenie znajomości podstawowych danych o sobie
 • Zacieśnianie więzi rodzinnych

 

Wiersz miesiąca: „Życzenia” – Z. Rogoszówny

Niechaj dziadzio z babunią

tak nam długo żyją,

póki komar i mucha

morza nie wypiją.

A ty, mucho, ty, komarze,

pijcie wodę powoli,

aż się dziadzio i babcia

nażyją do woli.

 

Piosenka miesiąca „Babcia i dziadek”  – słowa i muzyka J. Kucharczyk

1.Gdy mama nie ma czasu,

a tata w pracy jest,

to ukochana babcia

chętnie przygarnie mnie.

 

Ref.: To babcia, babcia, babcia

wciąż uczy, jak mam żyć,

o dawnych pięknych czasach

opowie tak jak nikt.

I zawsze mi pomoże,

bo wciąż tuż obok jest.

Przytuli, pocałuje.

Tak bardzo kocha mnie! x2

 

2.Gdy mama robi pranie,

a tata wyjazd ma,

jest zawsze przy mnie dziadek.

On świetnie o mnie dba.

 

Ref.: To dziadek, dziadek, dziadek

wciąż uczy, jak mam żyć,

o dawnych pięknych czasach

opowie tak jak nikt.

I zawsze mi pomoże,

bo wciąż tuż obok jest.

Przytuli, pocałuje.

Tak bardzo kocha mnie! x2