Materiały dydaktyczne

 1. „Baśnie, bajki, bajeczki”
 2. „Muzyka wokół nas”
 3. „Nie jesteśmy sami w kosmosie”
 4. „Projekt Budowle”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie słuchu muzycznego
 • Określanie charakteru muzyki
 • Rozwijanie motoryki małej
 • Kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach
 • Ćwiczenie spostrzegawczości
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów
 • Poznawanie literatury dziecięcej
 • Wzbogacanie słownictwa czynnego dzieci
 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej
 • Kształtowanie umiejętności wykonywania własnego instrumentu i grania na nim
 • Wyrabianie świadomości muzycznej
 • Nauka pierwszej zwrotki piosenki
 • Rozwijanie umiejętności gry na bębenku
 • Rozpoznawanie odgłosów natury i naśladowanie ich za pomocą instrumentów
 • Uwrażliwianie na dźwięki dochodzące z otoczenia
 • Rozwijanie percepcji słuchowej
 • Rozwijanie sprawności ruchowej i fizycznej
 • Wzbudzanie zainteresowania instrumentami muzycznymi
 • Rozwijanie poczucia rytmu
 • Wzbogacanie wiedzy o kosmosie i planetach
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie „4” (5)
 • Nauka prawidłowej artykulacji głoski „l”
 • Rozwijanie kreatywnego myślenia
 • Rozwijanie zainteresowania architekturą
 • Poznawanie różnego typu budowli
 • Wyposażanie dzieci, poprzez wzorce i własną działalność plastyczną, w podstawowe umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego, co umożliwi im aktywny udział w kulturze
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości
 • Rozwijanie wyobraźni przestrzennej
 • Wzbogacanie słownictwa o słowa związane z budownictwem
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
 • Zdobywanie wiedzy na temat cech wybranych materiałów budowlanych (słomy, drewna, cegły, stali, szkła)
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej
 • Rozwijanie zdolności technicznych

 

Wiersz miesiąca: „Krasnoludki są na świecie” – M. Konopnicka

Czy to bajka, czy nie bajka,

Myślcie sobie, jak tam chcecie.

A ja przecież wam powiadam:

Krasnoludki są na świecie.

Naród wielce osobliwy.

Drobny – niby ziarnka w bani:

Jeśli które z was nie wierzy,

Niech zapyta starej niani.

W górach, w jamach, pod kamykiem,

Na zapiecku czy w komorze

Siedzą sobie Krasnoludki

W byle jakiej mysiej norze.

Pod kominkiem czy pod progiem –

Wszędzie ich napotkać można:

Czasem który za kucharkę

Poobraca pieczeń z rożna…

Czasem w stajni z bicza trzaśnie,

Koniom spląta długie grzywy,

Czasem dzieciom prawi baśnie…

Istne cuda! Istne dziwy!

Zresztą myślcie, jako chcecie,

Czy kto chwali, czy kto gani,

Krasnoludki są na świecie!

Spytajcie się tylko niani.

 

Piosenka miesiąca „Trzej kosmici”  – sł. S. Karaszewski, muz. S. Marciniak

1.Trzej kosmici, trzej kosmici

przylecieli rankiem.

Ten w talerzu, tamten w spodku,

trzeci leciał w dzbanku.

        Ref.: Pierwszy - krągłe jajeczko,

              drugi – chrupka bułeczka,

              a ten trzeci, drżący, chlupiący

              jak kawa z mleczkiem.

2. Trzej kosmici, trzej kosmici

wpadli przez okienko.

W pokoiku na stoliku

lądowali miękko.

              Ref.: Pierwszy – krągłe…