Materiały dydaktyczne

 1. „Zwierzęta z dżungli i sawanny”
 2. „Zwierzęta naszych pól i lasów”
 3. „Marcowa pogoda”
 4. „Wiosenne przebudzenie”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Wzbogacanie wiadomości na temat życia krokodyli
 • Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Umuzykalnianie dzieci
 • Ilustrowanie ruchem tekstu piosenek
 • Rozwijanie sprawności drobnych ruchów rąk
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie zainteresowania przyrodą
 • Rozwijanie zdolności plastycznych
 • Nauka prawidłowej artykulacji głoski s
 • Bogacenie zasobu słownictwa
 • Wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich środowisk
 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów muzycznych
 • Rozwijanie słuchu
 • Poszerzanie wiedzy na temat wiewiórki
 • Kształtowanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni
 • Poszerzanie wiedzy na temat ptaków
 • Nauka prawidłowej wymowy głoski „p”
 • Zdobywanie wiedzy o zwierzętach leśnych i polnych
 • Rozwijanie spostrzegawczości
 • Wzbogacanie wiadomości na temat przyrody i zjawisk atmosferycznych
 • Pobudzanie ciekawości badawczej
 • Uwrażliwianie słuchu na brzmienie różnych instrumentów perkusyjnych
 • Nauka prawidłowej wymowy głoski „k”
 • Poznanie zmian zachodzących w pogodzie w marcu
 • Zainteresowanie dźwiękami muzyki relaksacyjnej
 • Stwarzanie warunków do kontaktów z przyrodą
 • Utrwalanie nazw kolorów
 • Ćwiczenia umiejętności liczenia i porównywania
 • Nauka prawidłowej artykulacji głoski „m” w izolacji i z sylabą
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej

 

Wiersz miesiąca: „Wiosna” – K. Datkun - Czerniak

Wiosna w zielonej sukience

nogami bosymi stąpa.

I gdzie stopę stawia,

tam… to chyba czary –

wiosenny kwiat zostawia.

Po spacerze wiosny

świat zmienia się cały.

Ptaki wśród zieleni

radośnie śpiewają,

motyle fruwają,

świerszcze cicho grają.

Kwiaty kolorowe

wśród traw zakwitają.

Gdyby nie ty, wiosno,

i te twoje czary,

to świat byłby pewnie

i smutny, i szary

 

Piosenka miesiąca „Marzec Czarodziej”  – sł. A. Bernat, muz. Z. Ciechan

 1. Chodzi marzec czarodziej

Po chmurach po lodzie

Aż tu nagle hokus pokus

I już pączki na patyku

I już trawka na śnieżniku

Och ten marzec czarodziej

     2. Chodzi marzec czarodziej

Po chmurach po lodzie

Aż tu nagle hokus pokus

Słońce rzuca swe błyskotki

Że aż mruczą bazie kotki

Och ten marzec czarodziej

     3. Chodzi marzec czarodziej

Po chmurach po lodzie

Aż tu nagle hokus pokus

Przez kałuże skaczą kaczki

Żółte kaczki przedszkolaczki

Och ten marzec czarodziej