Materiały dydaktyczne

 1. Zwierzęta dżungli i sawanny
 2. Zwierzęta ”naszych pól i lasów
 3. Marcowa pogoda
 4. Wiosenne przebudzenie

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w dżungli lub na sawannie
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Poznanie nowej piosenki
 • Poszerzanie wiadomości na temat wybranych owoców egzotycznych
 • Poznawanie właściwości bananów i fig , w tym ich walorów smakowych
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych
 • Rozwijanie percepcji słuchowej
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozpoznawanie i wyrażanie emocji
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • Aktywizowanie logicznego myślenia przez rozwiązywanie różnego typu zagadek
 • Poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących w lesie i na polu
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa
 • Wzbogacenie wiedzy dotyczącej zwierząt i środowiska, w którym żyją
 • Przestrzeganie ustalonych zasad zachowania
 • Rozwijanie umiejętności budowania prostych zdań poprawnych pod względem gramatycznym
 • Zwrócenie uwagi na różnice w sposobie poruszania się zwierząt
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną
 • Kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku
 • Poznawanie w zabawie właściwości farb i zjawiska mieszania się kolorów
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Przekazywanie wiedzy dotyczącej pogody
 • Kształtowanie nawyków pozdrowotnych
 • Uczestniczenie w samodzielnych zabawach w teatr, z wykorzystaniem różnych akcesoriów
 • Wzbogacenie wiadomości przyrodniczych
 • Utrwalenie posiadanych wiadomości na temat pór roku
 • Wzbogacenie wiadomości na temat etapów rozwojowych wybranych kwiatów
 • Poszerzenie wiedzy na temat zmian zachodzących wiosną w życiu małych zwierząt
 • Poznawanie roli wody jako niezbędnego składnika życia ludzi, roślin i zwierząt
 • Uświadomienie dzieciom, dlaczego należy dbać o czystość wody w jeziorach, rzekach, morzach

 

Wiersz miesiąca: „Niedźwiedź i przedwiośnie” – Iwona Fabiszewska

Słonko jakoś mocniej grzeje, obudziło misia.

- Czy to wiosna już nadeszła? Jakoś ciepło dzisiaj.

Wyjdę z gawry i zobaczę, co się wokół dzieje.

Może znajdę trochę miodu… taką mam nadzieję.

Chodzi niedźwiedź, słucha, patrzy, gałązki ogląda.

- Może w dziupli miodek znajdę?- do środka zagląda.

- No cóż, misiu. Nie ma miodu… Jeszcze jest przedwiośnie.

Pszczoły siedzą jeszcze w ulu, jest w nim coraz głośniej.

 

 

Piosenka miesiąca „Sąsiedzi”  – słowa i muzyka Krystyna Gowik

1.My mieszkamy w domu, bawimy się w przedszkolu.

Mała myszka, mały chomik biegają po polu.

Mała myszka, mały chomik biegają po polu.

My lubimy jeść obiadek razem z całą grupą.

Mała myszka, mały chomik ziarna zboża chrupią.

Mała myszka, mały chomik ziarna zboża chrupią.

     Ref.: Mała myszka, mały chomik dobrzy to sąsiedzi.

             Każde mieszka w ciepłej norce,

             sąsiada czasem odwiedzi.

2.Dzieci śpią w łóżeczkach, zabawek dużo mają.

Rudy lisek i zajączek w lesie się chowają.

Rudy lisek i zajączek w lesie się chowają.

Dzieci lubią place zabaw z piaskiem, z huśtawkami.

Rudy lisek i zajączek bawią się szyszkami.

Rudy lisek i zajączek bawią się szyszkami.

           Ref.: Rudy lisek i zajączek dobrzy to sąsiedzi.

                  Każdy mieszka w ciepłej norce,

                  Sąsiada czasem odwiedzi.