Materiały dydaktyczne

 1. Zwierzęta z dżungli i sawanny
 2. Zwierzęta naszych pól i lasów
 3. Marcowa pogoda
 4. Wiosenne przebudzenia

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • Uwrażliwianie dzieci na losy zwierząt
 • Zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej słów o prostej budowie fonetycznej
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • Zapoznanie z litera „z, Z” małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Utrwalanie poznanych liter
 • Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie mowy i myślenia
 • Zwracanie uwagi dzieci na nienawiązywanie kontaktów z obcymi osobami
 • Zapoznanie z literą ”u, U” małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • Poznawanie zachowania się niektórych zwierząt
 • Poznawanie przedstawicieli zwierząt żyjących na polu oraz zwierząt żyjących w lesie
 • Poznawanie właściwości fizycznych powietrza
 • Zapoznanie z pojęciem gaz
 • Poznanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia
 • Zapoznanie z literą ”c, C” małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • Poznawanie cech kuli
 • Wskazywanie różnic między kulą, a kołem
 • Reagowanie na ustalone hasła i sygnały
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie
 • Zapoznanie ze zjawiskiem parowania i skraplania
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
 • Utrwalanie nazw dni tygodnia
 • Określanie znaczenia wody w życiu człowieka
 • Zapoznanie z literą „ł, Ł ” małą i wielką, drukowana i pisaną
 • Poznawanie oznak wiosny
 • Poznawanie budowy motyla
 • Poznawanie nazw mieszkańców łąki
 • Poznawanie przyczyn ochrony roślin
 • Integracja dzieci podczas powitania wiosny
 • Znaczenie wpływu człowieka na zanieczyszczenia wody
 • Poznawanie budowy wybranych zwierząt

Piosenka miesiąca „Wiosna w błękitnej sukience” A. Zawistowska, S. Marciniak

 1. Wiosna w błękitnej sukience

bierze krokusy na ręce.

Wykąpie je w rosie świeżej

i w nowe płatki ubierze.

ref: Wiosna buja w obłokach,

wiosna płynie wysoko,

wiosna chodzi po drzewach,

wiosna piosenki śpiewa.

 1. Potem z rozwianym warkoczem

niebem powoli gdzieś kroczy,

wysyła promyki słońca

i wiersze pisze bez końca.

ref: Wiosna buja w obłokach…

 1. Nocą się skrada z kotami,

chodzi własnymi drogami.

A teraz śpi już na sośnie

i nie wie, że sosna rośnie.

 ref: Wiosna buja w obłokach…

 

Wiersz miesiąca „ Czekam na wiosnę”  Krystyna Datkun-Czerniak

Dość mam sanek, nart i śniegu.

Chcę już w piłkę grać!

Po zielonej trawie biegać,

w berka sobie grać!

Dość mam chlapy i roztopów,

szarych smutnych dni.

Przybądź, wiosno, jak najprędzej,

rozchmurz niebo mi.

Przynieś kwiaty, promień słonka,

zieleń liści, ptaków śpiew.

Niech zadźwięczy pieśń skowronka.

Przybądź, przybądź, proszę cię!