Materiały dydaktyczne

 1. „Wiosenne powroty”
 2. „Wielkanoc”
 3. „Wiosna na wsi”
 4. „Dbamy o przyrodę”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Wzbogacanie wiedzy o ptakach
 • Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie sprawności manualnej rąk
 • Wzbudzanie zainteresowania muzyką poważną
 • Rozwijanie spostrzegawczości
 • Rozwijanie poczucia rytmu
 • Usprawnianie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie zainteresowania przyrodą
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Poszerzanie mowy czynnej
 • Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski „f”
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych
 • Rozwijanie umiejętności wiernego odwzorowania ruchu „N”
 • Wzbogacanie wiadomości na temat Wielkanocy
 • Wzbudzanie zainteresowania folklorem
 • Poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych
 • Poznawanie figury geometrycznej - koła
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej
 • Prawidłowa artykulacja głosek „k” i „h”
 • Wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w parach
 • Wzbogacanie wiedzy o zwierzętach żyjących na wsi
 • Budowanie poczucia własnej wartości
 • Rozwijanie możliwości językowych dzieci
 • Rozwijanie słuchu muzycznego
 • Rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania liczebności zbiorów
 • Poznawanie zwierząt z gospodarstwa wiejskiego
 • Rozwijanie sprawności dłoni
 • Poznawanie prawidłowej artykulacji głoski „g”
 • Poznawanie młodych zwierząt z wiejskiego podwórka
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej
 • Wzbogacanie wiedzy o sposobach ochrony przyrody
 • Wyrabianie nawyku segregowania śmieci
 • Rozwijanie twórczego myślenia
 • Kształtowanie prawidłowej postawy wobec przyrody
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Rozwijanie wiedzy dotyczącej dbania o las
 • Zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie
 • Rozwijanie zmysłu węchu
 • Poznawanie prawidłowej artykulacji głoski „ś”
 • Rozwijanie świadomości ekologicznej

 

Wiersz miesiąca: „Ptasie trele” – B. Szelągowska

Znów nastała wiosna!

Ptaki nadlatują.

A co będą robić?

Gniazda pobudują.

 

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!

Jakie piękne dni!

 

Na drzewach wysoko

albo w trawie – nisko.

Tak by do swych piskląt

zawsze miały blisko.

 

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!

Jakie piękne dni!

 

Gdy skończą budować,

jajeczka w nich złożą.

By było im ciepło,

na nich się położą.

 

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!

Jakie piękne dni!

 

Wykluły się wreszcie

z jajeczek pisklęta

i każdy maluszek

te trele pamięta!

 

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi!

Jakie piękne dni!

 

Piosenka miesiąca „Zielona wiosna”  – sł. i muz. D. i K. Jagiełło

1. Nad brzegiem rzeki żabki siedziały

i coś do ucha sobie szeptały.

Kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum,

kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum, kum. x2

  

2. Przyleciał bociek, usiadł na płocie

i do drugiego boćka klekoce.

Kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle,

kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle, kle. x2

 

3. Wszystko usłyszał mały wróbelek

I przetłumaczył na ptasie trele.

Ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir,

ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir, ćwir.

Wiosna, wiosna, znów przyszła wiosna,

wiosna, wiosna jest już wśród nas.