Materiały dydaktyczne

1.„Moja miejscowość, mój region”

2.„Moja ojczyzna”

3.„Łąka w maju”

4.„Święto rodziców”

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Poznanie nowej piosenki
 • Rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania
 • Przybliżenie wiadomości na temat polskich gór
 • Utrwalenie wiedzy na temat instrumentów perkusyjnych
 • Zwracanie uwagi na architekturę miejscowości zamieszkania
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych
 • Rozwijanie percepcji słuchowej
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozpoznawanie i wyrażanie emocji
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • Aktywizowanie logicznego myślenia przez rozwiązywanie różnego typu zagadek
 • Poznawanie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta
 • Wzbogacenie wiadomości na temat wybranych miast w Polsce
 • Wzbogacenie zasobu słownictwa
 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej
 • Poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych
 • Rozwijanie umiejętności budowania prostych zdań poprawnych pod względem gramatycznym
 • Utrwalenie nazw i wyglądu symboli narodowych
 • Rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewania piosenki
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Zapoznanie z legendą o syrence
 • Poznawanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie
 • Zachęcanie do dbałości o odpowiednią postawę
 • Przełamywanie nieśmiałości i lęku przed wystąpieniami publicznymi
 • Poznawanie nazw ptaków i zwierząt- mieszkańców łąki
 • Zapoznanie z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego na łące w maju
 • Przybliżenie dóbr polskiej kultury
 • Wzbogacenie wiedzy na temat wybranych środowisk przyrodniczych
 • Uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka
 • Zapoznanie z rolą mamy i taty w życiu dziecka
 • Poznawanie sposobów sprawiania rodzicom niespodzianek
 • Trening umiejętności wypowiadania się na określony temat

 

Wiersz miesiąca: „Mama i tata” – Jadwiga Koczanowska

Mama i Tata to nasz świat cały,
ciepły bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce,
i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca
oraz cierpliwość co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie,
i wszystkie psoty nam wybaczacie

 

Piosenka miesiąca „Na majowej łące”  – sł. i muz. Joanna Pietrzak

1. Zielona żabka, bocian, skowronek,

zając, motylek, kilka biedronek

tańczą na łące, skaczą, fruwają

i na swój koncert nas zapraszają.

 

Ref.: Kum, kum, kle, kle, kle.

Cyt, cyt, rechu, rech!

Na łące słychać wesoły śpiew!

 

2. Na maku usiadł mały motylek,

potem z biedronką tańczył przez chwilę.

Zając i świerszcze skaczą po trawie,

dużo radości jest w tej zabawie.

 

Ref.: Kum, kum, kle, kle…