Materiały dydaktyczne

 1. Moja miejscowość, mój region
 2. Moja ojczyzna
 3. Łąka w maju
 4. Święto rodziców

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • Rozwijanie mowy i myślenia
 • Wskazywanie różnic między miastem, a wsią
 • Poznawanie nazw pobliskich ulic
 • Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10
 • Przedstawienie działań w zapisie
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Zapoznanie z herbem swojej miejscowości
 • Zapoznanie z wyrobami rękodzielnictwa
 • Poznawanie nazw wybranych, ginących zawodów
 • Poznawanie historii powstania Warszawy
 • Porównywanie ilości płynów w dwóch rożnych butelkach za pomocą wspólnej miary
 • Zapoznanie z wyglądem mapy Polski
 • Zapoznanie z nazwami państw należących do Unii Europejskiej
 • Zachęcanie do przygotowywania prostych posiłków
 • Określanie jakie produkty potrzebne są do wykonania pizzy
 • Zapoznanie z Hansem Christianem Andersenem - duńskim pisarzem
 • Zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące i roślinami tam rosnącymi
 • Dostrzeganie piękna majowej przyrody
 • Zapoznanie ze sześcianem
 • Rozwijanie umiejętności szeregowania
 • Poznawanie budowy biedronki
 • Obserwowanie zwierząt i roślin w ich naturalnym środowisku
 • Poznawanie nazw wybranych roślin zielnych
 • Rozwijanie pamięci
 • Zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim
 • Określanie wzrostu dzieci, porównywanie wzrostu
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Kształtowanie poczucia przynależności narodowej

 

Piosenka miesiąca „ Tango dla mamy” (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło)

1. Bardzo wcześnie wstaje mama, jeszcze słońce mocno śpi.

Cicho krząta się po domu, gdy my mamy słodkie sny.

Tylko zapach świeżej kawy nie chce dłużej dać mi spać,

budzik dzwoni z całej siły, a więc pora wstać.

Ref.: Kochana mamo, nie możemy żyć bez ciebie,

jesteś jak słońce na niebie, bez którego ginie świat.

Kochana mamo, my tak bardzo cię kochamy,

nie możemy żyć bez mamy, więc na zawsze z nami bądź.

2. Bo tylko mama zna najczulsze w świecie słowa

i tylko mama nam wybaczyć jest gotowa.

Kochana mamo, przyjmij od nas dziś życzenia:

stu lat w zdrowiu i spełnienia wszystkich marzeń życzę ci.

  Ref.: Kochana mamo...

 3. Tak niedawno do przedszkola prowadziłaś, mamo, mnie,

teraz przyszedł czas na szkołę, każdy dobrze o tym wie.

Zegar bije co godzinę, szybko mija dzień za dniem

 i choć jestem coraz starszy, bardzo kocham cię.

Ref.: Kochana mamo...

 

Wiersz miesiąca „Mama i tata” Jadwigi Koczanowskiej

Mama i Tata to nasz świat cały,
ciepły bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce,
i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca
oraz cierpliwość co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie,
i wszystkie psoty nam wybaczacie.