Materiały dydaktyczne

 1. „Niby tacy sami, a jednak inni”
 2. „Wakacyjne podróże”
 3. „Pożegnania nadszedł czas”
 4. „Projekt Las”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Kształtowanie postawy tolerancji
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Rozwijanie motoryki małej
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Wdrażanie do kulturalnych zachowań
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Rozpoznawanie i nazywanie kolorów
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej
 • Poznawanie prawidłowej artykulacji głoski „w”
 • Wdrażanie do wypowiadania się na temat wiersza
 • Uświadamianie podobieństw między różnymi dziećmi
 • Integracja rówieśników
 • Zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego
 • Rozwijanie mowy/ sprawności narządów mowy
 • Umuzykalnianie dzieci
 • Pobudzanie ciekawości badawczej
 • Utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci
 • Utrwalanie umiejętności stosowania określeń najwięcej, najmniej
 • Rozwijanie umiejętności/ sprawności plastycznych
 • Poszerzanie wiedzy o różnych środkach lokomocji
 • Poznawanie prawidłowej artykulacji głoski „sz”
 • Utrwalanie zasad bezpiecznego zachowanie się w różnych miejscach/ nad wodą
 • Utrwalanie imienia i nazwiska/ adresu
 • Precyzyjne wykonywanie ćwiczeń fizycznych
 • Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Rozwijanie zasobu słownictwa
 • Rozwijanie wiedzy dotyczącej świata zwierząt
 • Poznawanie prawidłowej artykulacji głoski „cz”
 • Zachęcanie do wykonywanie prostych potraw
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo - ruchowej
 • Rozwijanie słownictwa związanego z lasem
 • Rozwijanie zainteresowanie przyrodą
 • Poznawanie gatunków różnych drzew
 • Kształtowanie postaw ekologicznych
 • Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni, kreatywności
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
 • Gromadzenie zasobu słownictwa czynnego
 • Zapoznanie z pracą leśniczego
 • Rozwijanie mowy
 • Uwrażliwianie na konieczność dbania o zasoby przyrody

 

Wiersz miesiąca: „Kraina zabawek” – B. Szelągowska

Siedzą zabawki grzecznie na półkach.

Siedzą i patrzą na pajacyka.

Pajac do tańca lalkę zaprosił

i teraz będą tańczyć walczyka.

 

Patrzcie! Dwa misie! Na samej górze!

W takt się kołyszą, klaszczą łapkami.

Na parapecie rozsiadł się zając;

Jak każdy zając – strzyże uszami.

 

Tuż obok książek drzemie żyrafa.

Kudłaty piesek przy wózku szczeka.

Piłka się turla, to znowu skacze.

Myszka – zabawka – kotu ucieka.

 

I nagle wchodzi ktoś do pokoju.

Ojej, nie tańczy już nikt walczyka!

Zabawki stoją, siedzą bez ruchu

i tylko z radia płynie muzyka.

 

Piosenka miesiąca „Wakacje”  – sł. i muz. B. Forma

 1. Fale, morsie fale

i piasek na plaży,

o letniej zabawie

każdy przecież marzy.

Ref.:    Lato, lato, lato

            dzisiaj wita nas,

            latem, latem, latem

            miło spędzasz czas.

 1. Góry, nasze góry

i pachnące lasy,

plecak zabieramy,

jedziemy na wczasy.

Ref.:    Lato, lato, lato …

 1. Rzeki i jeziora

już na nas czekają,

wiosła i kajaki

na spływ zapraszają.

Ref.:    Lato, lato, lato …