Materiały dydaktyczne

1.„Niby tacy sami, a jednak inni”

2.„Wakacyjne podróże”

3.„Pożegnania nadszedł czas”

4.„Projekt segregowanie śmieci”

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Poznanie nowej piosenki
 • Dostrzeganie i szanowanie odmienności innych dzieci
 • Zapoznanie ze znaczeniem słowa przyjaciel
 • Zachęcanie do używania zwrotów grzecznościowych i kulturalnego zwracania się do siebie
 • Zapoznanie z kulturą innych krajów
 • Rozwijanie umiejętności rachunkowych
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Poznawanie zabaw dzieci z różnych stron świata
 • Wzbogacenie wiadomości na temat tradycyjnego stroju Meksykanów
 • Zapoznanie z zabawami, w które można się bawić latem
 • Rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozbudzenie ciekawości poznawczej poprzez aktywny udział w zabawach badawczych
 • Nabywanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • Poznawanie różnych środowisk przyrodniczych
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom
 • Zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i morskiej
 • Rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewania piosenki
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Rozpoznawanie emocji i radzenie sobie z nimi
 • Zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom
 • Rozwijanie mowy komunikatywnej
 • Uświadomienie niebezpieczeństw w miejscach wakacyjnego wypoczynku
 • Poznawanie właściwych norm zachowania
 • Utrwalenie nazw charakterystycznych cech poszczególnych pór roku
 • Wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości
 • Doskonalenie wiedzy na temat plastiku, metalu
 • Kształtowanie postawy proekologicznej

 

Wiersz miesiąca: „Przyjaciel” – Jadwiga Koczanowska

Nie musisz mieć przyjaciół stu,
nie musisz mieć dziesięciu,
wystarczy byś jednego miał,
a to już wielkie szczęście.

Przyjaciel to jest taki ktoś,
kto zawsze cię zrozumie,
gdy dobrze jest – to cieszy się,
gdy źle – pocieszyć umie.

Przyjaciel to jest taki ktoś,
kto nigdy nie zawiedzie,
a poznasz go, bo z tobą jest
gdy coś się nie powiedzie.

 

Piosenka miesiąca „Już wkrótce wakacje ”  – sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełko

1.Już wkrótce wakacje i piękna pogoda,

 wyjedźmy więc czym prędzej,

 bo każdej chwili szkoda.

 

Ref.: Gdzie grzywy morskich fal,

 gdzie słońca złoty blask,

 gdzie ptaków leśny chór

 swym śpiewem wita nas.

2.Żegnamy się z panią,

 z Maciusiem i z Anią,

 gotowi, spakowani, dziś w drogę wyruszamy.

 

 Ref.: Gdzie grzywy morskich fal…

 

3.Lecimy, jedziemy, idziemy, płyniemy,

 powietrzem, lądem, wodą,

by spotkać się z przyrodą.

 

Ref.: Gdzie grzywy morskich fal…