Materiały dydaktyczne

 1. Niby tacy sami, a jednak inni
 2. Wakacyjne podróże
 3. Pożegnania nadszedł czas
 4. Zabawki ekologiczne

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • Rozwijanie mowy
 • Kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Dostrzeganie podobieństw i różnic pomiędzy dziećmi różnych ras
 • Porównywanie masy przedmiotów
 • Zapoznanie z działaniem wagi szalkowej
 • Wykorzystywanie w pracy surowców wtórnych
 • Kształtowanie poczucia rytmu i zdolności wokalnych
 • Integrowanie dzieci
 • Uczestniczenie w zabawach zręcznościowych
 • Rozróżnianie emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • Zapoznanie z kontynentami oraz globusem
 • Rozwijanie umiejętności wycinania
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym obszarów górskich
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej
 • Poznanie wybranych regionów Polski
 • Poznawanie oznak lata
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Zachęcanie do wspominania pobytu w przedszkolu
 • Rozwijanie koncentracji uwago podczas działań
 • Poznawanie przyczyn pękania czereśni
 • Poznawanie swoich możliwości
 • Pożegnanie dyrektora, nauczycieli
 • Rozwijanie świadomości ekologicznej
 • Poszerzanie wiedzy na temat postaw proekologicznych
 • Docenianie rzeczy pochodzących z recyklingu
 • Wdrażanie do poszanowania ludzi wykonujących różne zawody
 • Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy i planowania

 

Piosenka miesiąca „ Kończymy już przedszkole” (sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło)

1. Kończymy już przedszkole, do szkoły czas,
zeszyty i tornistry wołają nas,
A my nie chcemy, nie chcemy jeszcze iść. 

 Ref. Tak bardzo nam tu dobrze,
że nie chcemy wcale jeszcze iść.

2. Wakacje szybko miną, a potem już,
zadzwoni pierwszy dzwonek, lekcje tuż-tuż
A my nie chcemy, nie chcemy jeszcze iść.

 Ref. Tak bardzo nam tu dobrze,
że nie chcemy wcale jeszcze iść.

 3. Lecz co tu robić, w życiu zawsze tak jest,
że upływają lata, starszym się jest.
A my nie chcemy, nie chcemy starsi być.

Ref. Tak bardzo nam tu dobrze,
że nie chcemy wcale jeszcze iść.

 

Wiersz miesiąca „Słoneczny uśmiech” Mariola Golc

Nadchodzą wakacje, słoneczna pora.

Słoneczny uśmiech śle więc przedszkolak.

I tym uśmiechem ze słonkiem razem

ogrzeje wszystkie nadmorskie plaże.

Promienny uśmiech prześle też górom,

by się nie kryły za wielką chmurą.

Ma jeszcze uśmiech dla wszystkich dzieci.

Niech im w wakacje słoneczko świeci.