Materiały dydaktyczne

 1. „Zimowy czas”
 2. „Zimno, baw się z nami”
 3. „Tak mija czas”
 4. „Czy jesteśmy sami w kosmosie?”

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Uświadamianie dzieciom jak ważne jest dokarmianie zwierząt zimą
 • Zapoznanie dzieci z tradycją obchodów karnawałowych
 • Zapoznanie dzieci z obchodami Święta zakochanych - „Walentynki”
 • Rozwijanie mowy (m. in. zachęcanie dzieci do wypowiadania się na temat pory roku „zima”)
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji w przestrzeni
 • Rozwijanie umiejętności dodawania
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Rozwijanie umiejętności malowania
 • Rozwijanie umiejętności wycinania
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Kształtowanie reakcji ruchowych na różny rodzaj muzyki
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej
 • Rozwijanie wrażliwości słuchowej
 • Umuzykalnianie dzieci
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania
 • Budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną
 • Poznawanie i rozumienie świata przyrody
 • Dostrzeganie rytmu w stałych następstwach dni i nocy
 • Integrowanie się dzieci
 • Poznawanie pór dnia
 • Dostrzeganie upływającego czasu
 • Poszerzanie wiedzy dzieci o kosmosie
 • Wzbogacenie słownika dzieci o pojęcia związane z astronomią
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Porównywanie wysokości dzieci względem siebie

 

Wiersz miesiąca: „Zegarmistrz” – J. Minkiewicz

Mój zegarek cicho szedł
tik-tak, tik-tak...
Nagle trach! - i stanął wnet
i ten "tik-tak" znikł!
więc do zegarmistrza w mig:
-Proszę zrobić tak,
by zegarek znów "tik-tak"
tykał i: "tik-tak".
Wydał mi zegarmistrz kwit,
rzekł mi: - Przyjdź tu wnet.
Przyszedłem, a on: - Słuchaj, cyt,
idzie! - Tik - tak. Szedł.
Gdy zegarmistrz spytał,
czy cenię jego fach,
z serca się wyrwało mi:
-O tak, tak, tik - tak!

 

Piosenka miesiąca „Trzej kosmici” – sł. S. Karaszewski, muz. S. Marciniak

1.Trzej kosmici, trzej kosmici
przylecieli rankiem
Ten w talerzu, tamten w spodku
trzeci leciał w dzbanku.

Ref.:
Pierwszy – krągłe jajeczko,
drugi – chrupka bułeczka,
a ten trzeci, drżący, chlupiący
jak ta kawa z mleczkiem.

2.Trzej kosmici, trzej kosmici
wpadli przez okienko,
w pokoiku na stoliku
lądowali miękko.

Ref.:
Pierwszy – krągłe jajeczko,
drugi – chrupka bułeczka,
a ten trzeci, drżący, chlupiący
jak ta kawa z mleczkiem.