Z życia przedszkola

Dnia 16 stycznia 2023r zostały ogłoszone wyniki przeprowadzonego w Przedszkolu Niepublicznym "Radosny Delfinek" konkursu plastycznego pt. "Ja i moja rodzina". W konkursie mogły wziąć udział dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych. Zadaniem dzieci było przedstawienie wyobrażeń, spostrzeżeń dotyczących siebie oraz swojej rodziny.

W dniach od 19 do 21 grudnia 2022 r. w Przedszkolu Niepublicznym "Radosny Delfinek" odbyły się, w poszczególnych grupach przedszkolnych, świąteczne spotkania z rodzicami. Dzieci wraz ze swoimi wychowawczyniami przygotowały na tę okazję tematyczne przedsięwzięcia. Tematem wiodącym były Święta Bożego Narodzenia.

W dniach od 21 do 23 listopada 2022 r. w Przedszkolu Niepublicznym "Radosny Delfinek" odbył się drużynowy konkurs wiedzy "Dobre maniery w domu i w przedszkolu". Celem konkursu było utrwalenie i zapamiętanie przez dzieci ważnych zasad postępowania i bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach życiowych oraz współpraca i integracja dzieci w mniejszych zespołach.