Z życia przedszkola

Dnia 20 listopada to wyjątkowy dzień - rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Właśnie w tym dniu, chociaż nie tylko, uwaga dorosłych jest skierowana na ich dzieci i ich prawa.

W Przedszkolu Niepublicznym "Radosny Delfinek", jak co roku, odbywają się zajęcia edukacyjne poświęcone prawom i obowiązkom dzieci. Wychowawcy rozmawiają z dziećmi na temat ich praw, ale również przypominają dzieciom, że mają one określone obowiązki i w przedszkolu i w domu. A wszystkie dzieci na całym świecie mają takie same prawa. Zajęcia w przedszkolu były urozmaicone. Odbyły się różne muzyczne zabawy i tematyczne ćwiczenia. Dzieci odgadywały zagadki obrazkowe, same opowiadały o swoich prawach i obowiązkach w domu. To był bardzo ważny dzień dla każdego dziecka w przedszkolu!