Z życia przedszkola

W Przedszkolu Niepublicznym "Radosny Delfinek" uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się w dniach: 20.06.2022 - dla dzieci z grupy RYBKI; 21.06.2022 - dla dzieci z grupy DELFINKI; 22.06.2022 - dla dzieci z grupy WIELORYBKI.

Były to uroczystości wewnętrzne w przedszkolu. Przedszkolaki były ubrane w stroje galowe. Na dzień uroczystości dzieci z wychowawczyniami przygotowały przedsięwzięcia artystyczne. Były to wiersze, piosenki, układy taneczne prezentujące umiejętności przedszkolaków. Po występach wszystkim dzieciom zostały wręczone dyplomy oraz nagrody książkowe. Były podziękowania dla wychowawców, opiekunów i dzieci za udział w życiu przedszkola, wspólne gry i zabawy. Pożegnaliśmy również dzieci, które odchodzą do Zerówki do szkoły. 

Wszystkim gorąco życzymy wakacyjnego relaksu oraz wspaniałych letnich przygód.