Z życia przedszkola

Dnia 22 kwietnia 2022 r. w Przedszkolu Niepublicznym "Radosny Delfinek" obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi.

 

W grupie "Wielorybki i Zerówka" wprowadzeniem do zajęć było oglądanie obrazów oraz warstwowego modelu budowy Ziemi. Nauczyciel wyjaśnił przedszkolakom co to jest ekologia oraz co oznacza pojęcie "Lasy to płuca Ziemi". Następnie dzieci wypowiadały się w jaki sposób można dbać o naszą planetę: m. in. należy oszczędzać wodę, energię, sadzić rośliny i drzewa, segregować śmieci, chronić rośliny i zwierzęta. Dzieci nauczyły się nowej piosenki "Ochroń Ziemię". Na zakończenie zajęć dzieci wykonały prace grupowe "Zadowoloną Planetę", na której rosły i kwitły różne rośliny, żyły zwierzęta i było czysto oraz "Smutną Planetę", na której nie było roślin, zwierząt, a było brudno. Dzieci wskazywały, na której Ziemi chcą mieszkać i dlaczego. 

W grupie "Delfinki" podczas wielu aktywności (malowanie, zabawy ruchowe, piosenki ekologiczne) poznawały i utrwalały swoją wiedzę na temat dbania o swoją planetę Ziemię. Utrwalały kolory pojemników na odpady i rodzaje śmieci, jakie należy do nich wrzucać. Dzieci dowiedziały się od nauczyciela czym jest recykling, czyli powtórne wykorzystanie odpadów w celu wytworzenia nowego produktu. Jest to jedna z form ochrony naszego środowiska, dzięki której zmniejsza się nadmierne eksploatowanie złóż naturalnych i zmniejsza się ilość odpadów. Dzieci równeż wykonały wspólną pracę grupową "Uśmiechnniętą i czystą kulę ziemską".

W grupie "Rybki" zajęcia rozpoczęły się od pokazania dzieciom kilku modeli Ziemi, m. in. globusa, modelu z jądrem Ziemi, dmuchanej kuli ziemskiej. Następnie nauczyciele wyjaśniali dzieciom dlaczego tak ważne jest to ekologiczne święto Ziemi. Jak należy szanować i troszczyć się o naszą ziemską planetę. Co daje ludziom Ziemia, jeśli o nią dbamy. Dzieci w zabawach z chustą animacyjną, przypominającą kształtem kulę ziemską utrwalały wiadomości dotyczące ochrony przyrody i zwierząt. Dzieci wykonały pracę plastyczną pt. "Szczęśliwa Planeta Ziemia".