Z życia przedszkola

Dnia 23 lutego 2021 r. w Przedszkolu Niepublicznym "Radosny Delfinek" odbył się konkurs recytatorski pt. "ABC przedszkolaka". W konkursie uczestniczyły wszystkie dzieci obecne w tym dniu w przedszkolu. W każdej grupie przedszkolnej stopień trudności deklamowanych wierszyków dopasowany był do wieku uczestników. Dzieci doskonale poradziły sobie z zadaniem. Sprawiły tym samym wiele radości, zachwytu i wzruszeń komisji oceniającej umiejętności recytatorskie dzieci.

 

Przedszkolaki były przygotowane do występów przed publicznością tj. własną grupą oraz przed jury, składającym się z 2 nauczycieli przedszkola i dyrektora przedszkola.

Jury, po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu, przyznało nagrody w podziale na poszczególne grupy. 

Grupa Rybki 3-latki - I miejsce zajął Wojtuś Serafin, wyróżnienia otrzymały dzieci: Antosia Pawłowicz i Franuś Gościniak.

Grupa Rybki 4-latki - I miejsce zajęła Hania Rębilas, wyróżnienia otrzymały dzieci: Iza Franik i Jakub Walkowski.

Grupa Delfinki - I miejsce zajął Staś Wittig, wyróżnienia otrzymały dzieci: Karolinka Bialik i Grant Flisak.

Grupa Zerówka - I miejsce zajęła Basia Pawłowicz, wyróżnienia otrzymały dzieci: Wiktoria Głód i Gracjan Kos.

Serdecznie gratulujemy!

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział w konkursie. Wychowawcom i rodzicom dziękujemy za pomoc w nauce wierszyków.