Materiały dydaktyczne

  1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

- „Poranek na wsi” dziecko leży na podłodze na brzuchu, ręce trzyma na głowie. Na hasło rodzica „poranek” dziecko podnosi wyprostowane ręce i nogi. Ćwiczenie należy powtórzyć    3 razy.

- „Koniki” dziecko biega po pokoju, jednocześnie uderza piętami o pośladki.

- „Królik skacze” dziecko układa przed sobą np. pluszowego misia na podłodze w pozycji

poziomej przed sobą. Zadaniem jest przeskakiwanie misia raz z prawej strony, raz z lewej strony, do przodu, do tyłu.

- „Zwierzęta do stodoły” dziecko naśladuje chodzenie zwierząt: krowy (chodzi na kolanach), konika (galopuje jak konik), kaczki (chodzi z nogami złączonymi piętami). Na hasło rodzica „zwierzęta do zagrody” dziecko siada na podłodze ze skrzyżowanymi nogami, wyprostowanymi plecami.

  1. Praca z wierszem „Gąsienica - tajemnica”

Idzie ścieżką gąsienica, kolorowa tajemnica.

Krótkich nóżek mnóstwo ma, Jedną robi nam: pa, pa, pa.

Do widzenia. Do widzenia.

Czary-mary już mnie nie ma.

Nitką się owinę cała i przez zimę będę spała.

Gdy ochłodzi się na dworze, będę spałą jak w śpiworze.

Kokon się na wietrze chwieje.

Gąsienica w środku śpi i zamknęła wszystkie drzwi.

A na wiosnę – patrzcie teraz.

Ktoś w kokonie drzwi otwiera. Macha do nas skrzydełkami.

Kto to jest? Powiedzcie sami.

  1. Zabawa słuchowo – ruchowa „Tyle kroków”

Rodzic wypowiada nazwy zwierząt, krowa, kot, kura, indyk, koń, owca. Dziecko stoi obok rodzica, dzieli wyrazy zwierząt na głoski i wykonuje tyle kroków do przodu, ile jest głosek.

k-r-o-w-a / 5 kroków

k-o-t / 3 kroki

k-u-r-a/ 4 kroki

o-w-c-a/ 4 kroki

Zadanie można utrudniać łącząc wyrazy zwierząt

k-r-o-w-a, k-o-t/ 8 kroków

k-o-t, k-u-r-a/ 7 kroków itp.