Materiały dydaktyczne

  1. Przypominamy znane nam zawody i utrwalamy numery alarmowe

Rodzic omawia z dzieckiem wybrane zawody. Są to: strażak, policjant, lekarz.

Strażak – to osoba pełniąca służbę w straży pożarnej.

Strażacy są przeszkoleni i wyposażeni w specjalistyczny sprzęt do walki z ogniem. Służą pomocą do częściowego lub całkowitego eliminowania skutków wypadków drogowych, katastrof budowlanych. Niosą pomoc poszkodowanym i zagrożonym.

  1. Zabawa w niedokończone zdania

Rodzic mówi zdanie: Lubię wiosnę za … Zadaniem dziecka jest dokończenie zdania. Np. Lubię wiosnę za: kumkanie żabki, bzykanie pszczółki, klekot bocianów, kaczeńce na łące, kukanie kukułki.

Następuje zamiana ról. Rodzic kończy zdanie. Zabawę można powtórzyć kilka razy na zmianę rodzic z dzieckiem.