Materiały dydaktyczne

  1. Z wizytą u babci i dziadka na wsi

Rozmowa z dzieckiem o bezpieczeństwie na wsi oraz obowiązkach związanych z posiadaniem zwierząt.

Rodzic wyjaśnia dziecku niektóre sytuacje życiowe:

- Dziecko zawsze powinno mieć ograniczone zaufanie do wszystkich zwierząt na wsi. Nie należy podchodzić do zwierząt od tyłu. Zwierzęta nie lubią być zaskakiwane, a przestraszone mogą ugryźć, kopnąć nawet staranować.

  1. Wieś i miasto

Rodzic tłumaczy dziecku różnicę pomiędzy wsią a miastem. Zadaniem dziecka jest porównanie miasta z wsią na podstawie słów rodzica.

Rodzic pyta dziecko: Czy miasto i wieś wyglądają tak samo? Co znajduje się w mieście? Co znajduje się na wsi? Jakie odgłosy usłyszysz w mieście? Jakie odgłosy usłyszysz na wsi? A my mieszkamy w mieście czy na wsi? Czy na wsi i w mieście można robić te same rzeczy?