Materiały dydaktyczne

 1. „Idzie zima ze śniegiem”
 2. „Jak wyglądał świat przed milionami lat”
 3. „Idą święta”
 4. „Misiowe emocje”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych
 • Zachęcanie do uważnego słuchania Nauczyciela
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Budzenie zainteresowania dzieci historią Ziemi
 • Rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni przestrzennej
 • Dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Rozwijanie umiejętności reagowania na zmianę dynamiki
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego
 • Wzbogacenie wiedzy o wyglądzie płatków śniegu
 • Poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Rozwijanie gry na poznanych instrumentach
 • Rozwijanie sprawności rachunkowych
 • Utrwalenie pojęć wysoko, nisko
 • Rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole
 • Wzbogacenie słownictwa
 • Rozwijanie świadomości własnego ciała
 • Pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej
 • Rozwijanie umiejętności modulowania siły i wysokości głosu
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami

 

Piosenka miesiąca: „Pierwszy śnieg” –(sł. I muz.  D. i K. Jagiełko)

1.Od samego ranka pada śnieg.

Cała droga nim zasłana.

Dzieci wyszły z domów, cieszą się,

ulepiły już bałwana.

 

Ref.: Zima przyszła już,

gwiżdże wiatr, gwiżdże wiatr,

trzeszczy mróz, trzeszczy mróz.

Zima przyszła już,

gwiżdże wiatr, trzeszczy mróz.

 

2.Narty przypiął sobie mały Krzyś,

łyżwy założyła Jola,

wszystkie dzieci jechać dzisiaj chcą

na saneczkach do przedszkola.

Ref.: Zima przyszła...

 

3.Nawet mały kotek cieszy się,

łapiąc w łapki płatki śniegu.

Chciał dogonić wszystkich – no i bęc,

wpadł na zaspę w pełnym biegu.

Ref.: Zima przyszła...

 

Wiersz miesiąca „Pracowita zima ”  – K. Datkun

Zima, zima biała, drogi zasypała.

Z chmury śnieg prószy, mróz szczypie w uszy.

Wszystko ubielone, śniegiem przyprószone.

Lód lśni już na rzekach, a zima narzeka:

– Tyle pracy jeszcze mam! Czy ja sobie radę dam?

Gdy już wszystko pobieliła, wodę w rzekach zamroziła,

zaprosiła dzieci w koło: – Śniegiem bawcie się wesoło!

Zróbcie śnieżki i bałwanki. I na górkę! I na sanki!

Rzekła jeszcze: – I niech każde z was pamięta!

Najważniejsza w zimie sprawa to bezpieczna jest zabawa.