Materiały dydaktyczne

 1. „Idzie zima ze śniegiem”
 2. „Jak wyglądał świat przed milionami lat”
 3. „Idą święta”
 4. „Projekt Książka”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Wzbogacanie wiedzy o dinozaurach
 • Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Kształtowanie poczucia rytmu
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Zapoznanie z życiem dinozaurów
 • Liczenie w zakresie 3 w aspektach głównym i porządkowym
 • Stopniowanie przymiotnika duży
 • Poszerzanie wiedzy na temat dinozaurów
 • Kultywowanie tradycji obchodzenia święta górników – Barbórki
 • Poznawanie nowej techniki plastycznej – lepienie z gliny
 • Rozwijanie mowy
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej
 • Wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu
 • Poznawanie instrumentu perkusyjnego – grzechotki
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Zapoznanie z tradycją mikołajek
 • Rozwijanie spostrzegawczości
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Poszerzanie doświadczeń związanych ze sztuką
 • Poznawanie elementów pogody charakterystycznych dla zimy
 • Wzbogacanie wiedzy o Świętach Bożego Narodzenia
 • Poznawanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Rozpoznawanie i nazywanie kolorów
 • Rozwijanie pamięci słuchowej
 • Budzenie zainteresowania książką poprzez zabawy: słowne, literackie, teatralne, muzyczne, plastyczne, techniczne
 • Wdrażanie do poszanowania książek
 • Rozwijanie umiejętności formułowania pytań
 • Poznawanie utworów literatury dziecięcej
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości
 • Prezentowanie zdobytej wiedzy i nowych umiejętności związanych z realizacją projektu
 • Integrowanie grupy poprzez zabawę i działania podczas pracy nad wspólną książką
 • Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności
 • Wzbudzanie ciekawości badawczej dziecka
 • Rozwijanie i wzbogacanie wiedzy dotyczącej książek
 • Wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas wycieczki
 • Zdobywanie wiedzy na temat biblioteki i pracujących w niej osób
 • Kształtowanie słownictwa biernego i słownictwa czynnego związanego
  z czytelnictwem

 

Wiersz miesiąca: „Sypie śnieg” – B. Szelągowskiej

            Sypie śnieg.

            Syp się, śniegu, sypu, syp!

            Lećcie płatki z nieba!

            Sanki suną po ścieżce.

            Więcej śniegu trzeba!

            Syp się, śniegu, sypu, syp!

            Tańcuj z nami w koło.

            „Sanna! Sanna!” – woła ktoś,

            ale nam wesoło.

            Syp się, śniegu, sypu, syp!
            Konik ciągnie sanie.

            Jak dojedzie do swej stajni

            sianka snop dostanie.

 

Piosenka miesiąca „Pada śnieg” – sł. James Pierpont (tłumaczenie Elżbieta  Zechenter-Spławińska), muz. na melodię „Jingle bells”

Ref.     Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań

co za radość, gdy saniami tak można jechać w dal.

Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań

a przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd.

 

 1. Poprzez białe drogi, z mrozem za pan brat

pędzą nasze sanie szybkie niby wiatr.

Biegnij, biegnij koniu przez uśpiony las

my wieziemy świerk zielony i śpiewamy tak.

 

Ref.     Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań

co za radość, gdy saniami tak można jechać w dal.

Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki sań

a przed nami i za nami wiruje tyle gwiazd.