Materiały dydaktyczne

 1. „Moja rodzina”
 2. „Mój dom”
 3. „Moje prawa i obowiązki”
 4. „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny
 • Rozwijanie percepcji słuchowej
 • Rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce
 • Reagowanie na ustalone sygnały
 • Wzbogacenie wiedzy o swojej rodzinie
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych
 • Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami swojej rodziny
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Zachęcanie do uważnego słuchania opowiadanie
 • Zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • Opanowanie tekstu i melodii nowej piosenki
 • Zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia wybranego celu
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat
 • Poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny
 • Zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość
 • Rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach i treściach przekazywanych przez Nauczyciela
 • Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń
 • Nabywanie sprawności fizycznej
 • Utrwalenie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka
 • Zrozumienie konieczności zażywania lekarstw i spokojnego zachowania się podczas ich brania
 • Poznanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw
 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania
 • Rozwijanie sprawności rachunkowych
 • Kształtowanie nawyków higienicznych

 

Wiersz miesiąca: „Nasza Julka” – Paweł Beręsewicz

Naszej Julki zręczne palce
wyskubały włosy lalce,
ale może sęk w tym cały,
że się włosy źle trzymały.

Naszej Julki ostre ząbki
poszarpały pieska z gąbki,
ale może winne psisko,
bo podeszło ciut za blisko.

Naszej Julki zwinne stópki
zgniotły globus na skorupki,
ale może gapa mała nabroiła,
choć nie chciała.

Naszej Julki umysł młody

kazał książce wpaść do wody,

ale... Chociaż, mówiąc szczerze,

w żadne „ale” już nie wierzę.

 

Piosenka miesiąca „Porządki”  – słowa i muzyka J. Kucharczyk

1.Lubię czystość, więc porządek

W swym pokoju zawsze mam;

Książki, misie, samochody,

Każda rzecz swe miejsce ma.

 

Ref.: Co dzień rano łóżko ścielę

I podlewam kwiatki,

Pozamiatam, poodkurzam,

Posprzątam zabawki.

 

2.Jak to miło, gdy mój pokój

Od rana czystością lśni;

Nie potrzeba dużo pracy,

By porządek zawsze był.

 

Ref.: Co dzień rano…