Materiały dydaktyczne

 1. To jestem ja.
 2. Moja grupa.
 3. Moja droga do przedszkola
 4. Idzie jesień przez las, park.

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze:

 • Zachęcanie do poznawania koleżanek i kolegów z grupy
 • Rozwijanie mowy
 • Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola
 • Zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola
 • Dostrzeganie podobieństw między dziećmi, a ich rodzicami
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Poznawanie ważniejszych regionów Polski
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Umuzykalnianie dzieci
 • Poznawanie narządów zmysłów
 • Utrwalanie nazw części ciała
 • Poznawanie różnych stanów emocjonalnych
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Utrwalenie pojęć: przygrywka, refren, zwrotka
 • Dekodowanie obrazków, tworzenie kodeksu grupowego
 • Przygotowanie do nauki czytania
 • Poznawanie innych, niż dotychczas, zasad zachowania się w grupie
 • Poznawanie zasad ruchu drogowego
 • Rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej
 • Zapoznanie z kołem
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy- wielkości
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych
 • Wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi
 • Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym- parkiem
 • Poznawanie oznak jesieni
 • Utrwalanie kolorów jesieni
 • Obrazowanie tekstu piosenki ruchem
 • Rozwijanie wyobraźni
 • Rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu
 • Rozwijanie pamięci

 

Piosenka miesiąca „Czuję świat” sł. i muz. K. Gowik.

1. Codziennie widzę świat i słysze , jak rośnie kwiat

Gdy pójdę w góry, poczuję, jak pachnie wiatr – mmmmm.

I lody zjem ze trzy, i dotknę chłodnej mgły,

Bo widzę, słyszę, czuję, smakuję, dotykam! 

 

Ref.: Moje oczy widzą świat w kolorach, barw chyba sto. 

Moje uszy słyszą to, co muszą i co chcą. 

A mój nosek wącha, wącha, wącha, w buźce czuję smak.

A gdy dotknę czegoś tu i tam, to już wiem,

jakie szczęście mam! 

 

2. Codziennie patrzę w krąg i słyszę, jak brzęczy bąk.

A w kuchni pachną ciasteczka z maminych rąk – mmmmmm.

Smak pyszny: mniam, mniam, mniam, już dłonie w ciastkach mam, 

bo widzę, słyszę, czuję, smakuję, dotykam! 

 

 Ref.: Moje oczy widzą świat... 

 

Wiersz miesiąca „Prawa, lewa strona ciała” M. Barańska

Prawe oko, prawe ucho,

prawa ręka, prawy bok.

Prawą nogą najpierw tupnę,

potem w prawo zrobię krok.

Tutaj lewy mam policzek,

lewe ucho, lewe oko.

Stań naprzeciw mnie kolego,

i spójrz w oczy mi głęboko.