Materiały dydaktyczne

 1. „To jestem ja”
 2. „Moja grupa”
 3. „Moja droga do przedszkola”
 4. „Idzie jesień…przez las, park”

 

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania samego siebie i innych
 • Poznawanie zasad bezpieczeństwa
 • Próby swobodnego poruszania się w przestrzeni
 • Reagowanie na ustalone sygnały
 • Wspomaganie rozwoju dziecka w zakresie poznawania samego siebie, kształtowanie orientacji w schemacie ciała
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych
 • Zachęcanie do uważnego słuchania
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Rozwijanie mowy oraz spostrzegawczości i pamięci wzrokowej
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych
 • Rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi
 • Reagowanie ustalonymi ruchami na podane sygnały
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Rozwijanie umiejętności kontrolowania emocji
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze
 • Samodzielne wykonanie poznanej piosenki
 • Rozwijanie dykcji i artykulacji
 • Rozwijanie intuicji geometrycznej, utrwalenie pojęcia koło
 • Poznawanie charakterystycznych cech różnych przedmiotów
 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie
 • Poznawanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w lesie
 • Rozwijanie umiejętności obrazowania ruchem tekstu piosenki
 • Rozwijanie umiejętności reagowania ruchem na zmiany tempa
 • Utrwalenie charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu

 

Wiersz miesiąca: „W przedszkolu” – I. R. Salach

Jest wiele zabawek

W naszym przedszkolu.

Pamiętaj: dbaj o nie,

Krzysiu, Basiu, Olu.

Samochód w garażu

powinien stać pięknie,

piłeczka w koszyku.

Uważaj, bo pęknie.

Na półeczkach siedzą lalki

Pięknie wystrojone.

Obok misie, pieski, kotki

Patrzą w twoją stronę

 

Piosenka miesiąca „Kolorowe liście” – sł. i muz. D i K Jagiełło

1.Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały,
kolorowe listki na wietrze szumiały.


Ref.: Szu, szu, szu, szumiały wesoło,
szu, szu, szu, wirowały w koło.

2.Kolorowe listki bardzo się zmęczyły,
kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.

Ref.: Hop, hop, hop, tak sobie skakały,
hop, hop, hop, w koło wirowały.

3.Kolorowe listki spadły już na trawę,
kolorowe listki skończyły zabawę.

Ref.: Cicho, sza, listki zasypiają,

Cicho, sza, oczka zamykają.