Materiały dydaktyczne

 1. „To jestem ja”
 2. „Moja grupa”
 3. „Moja droga do przedszkola”
 4. „Idzie jesień…przez las, park”

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Zapoznanie nowych dzieci z kolegami i nauczycielami
 • Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Rozwijanie słownictwa czynnego
 • Budowanie relacji w grupie
 • Zachęcanie do twórczych działań muzycznych
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Kształtowanie świadomości bezpiecznego zachowania się podczas zabawy
 • Wdrażanie do współdziałania w grupie
 • Kształtowanie znajomości własnego ciała i akceptowania samego siebie
 • Rozwijanie zdolności manualnych
 • Dostrzeganie rymów
 • Nabywanie umiejętności ustawiania i siadania w kole
 • Wykonywanie prostych prac plastycznych
 • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej
 • Rozwijanie mowy
 • Nazywanie i rozpoznawanie części garderoby
 • Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Porównywanie i klasyfikowanie przedmiotów
 • Rozwijanie umiejętności liczenia
 • Kształtowanie bezpiecznych zachowań w ogrodzie i Sali
 • Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej
 • Poznawanie tradycyjnych zabaw
 • Uwrażliwianie kontaktu ze znakami i symbolami alarmowymi
 • Zapoznanie z numerem alarmowym 112
 • Wymienianie nazw różnych pojazdów
 • Przestrzeganie reguły podczas gry
 • Rozumienia znaczenia znaków drogowych
 • Poznanie bezpiecznych sposobów przejścia przez pasy i jezdnie
 • Poznanie pracy policjanta
 • Rozpoznawanie i nazwanie darów jesieni
 • Rozwijanie pamięci
 • Rozbudzanie zainteresowań światem przyrody
 • Suchanie i rozumienie tekstów piosenek

 

Wiersz miesiąca: „Jesień” – B. Kołoziejski

Drzewom we włosy dmucha wiatr

A deszczyk kropi kap, kap, kap.

Krople kapią równiuteńko,

Szepczą cicho mój maleńki,

Leci listek, leci przez świat,

Gdzieś tam na ziemię cicho spadł.

Biegną zbierać listki dzieci

I z uśmiechem wszystkie liście

układają w piękne kiście.

 

Piosenka miesiąca „Moje przedszkole” – sł. i muz. B. Forma

1. Maszeruję rano

do przedszkola z mamą,

śpiewa ptak, wiatr powiewa,

a ja głośno śpiewam.

 

Ref.: Czas wesoło płynie

w przedszkolnej drużynie,

tu przyjaciół mam

i nie jestem sam,

tu przyjaciół mam

i nie jestem sam.

 

2. W drzwiach nas wita pani,

mam laurkę dla niej,

w sali już jest wesoło,

wszyscy robią koło.

 

Ref.: Czas wesoło…

 

3. Znam magiczne słowa:

proszę i przepraszam,

powiem wam – zawsze chętnie

do przedszkola wracam.

 

Ref.: Czas wesoło…