Materiały dydaktyczne

12.04.2021 (poniedziałek)

 1. „Co możemy zrobić dla naszej Ziemi?”

Rodzic rozmawia z dzieckiem: jeśli chcemy oglądać drzewa, kwiaty; słyszeć śpiew ptaków musimy dbać o środowisko. O środowisko można dbać na różne sposoby np.:

 

 • Segregujemy śmieci tj. wyrzucamy odpady do odpowiednich pojemników oznaczonych kolorami: żółty - plastik, niebieski - papier, zielony - szkło, brązowy - bioodpady, czyli resztki roślinne.
 • Nie niszczymy roślin chronionych, nie zanieczyszczamy rzek, nie wyrzucamy śmieci do lasu, nie hałasujemy w lesie, nie płoszymy zwierząt leśnych, nie rozpalamy ogniska w lesie.
 • Oszczędzamy wodę: nie zostawiamy kranu odkręconego cały czas podczas mycia rąk, myjemy zęby i używamy kubeczka do płukania ust, zmywamy naczynia w zmywarce lub w zakorkowanym zlewie z wodą, częściej bierzemy prysznic zamiast kąpieli w wannie. Pamiętamy o dokładnym zakręcaniu kurka z wodą.
 • Oszczędzamy prąd: wyłączamy światło, jeśli wychodzimy z pomieszczenia; wyłączamy telewizor, jeśli z niego nie korzystamy. Wyciągamy wtyczkę z kontaktu np. z ładowarki, gdy z niej nie korzystamy.
 1. „Uciekająca pszczoła”

Dziecko biega swobodnie po pokoju. Układa ręce w „skrzydełka” i bzyczy: bzzz, bzzz, bzzz – jest pszczołą. Rodzic jest niedźwiedziem. Niedźwiedź obserwuje pszczołę. Na hasło rodzica: „niedźwiedź szuka miodu” pszczoła zatrzymuje się i nie może się poruszyć.

 1. Karty pracy cz. 4, str. 3

 

13.04.2021 (wtorek)

 1. Zabawy i ćwiczenia z literą „ż, Ż” małą i wielką

Rodzic pokazuje dziecku literę „ż, Ż” małą i wielką.

ż   Ż

 Rodzic podaje dziecku przykłady wyrazów rozpoczynających się na literę „ż, Ż” (żyto, żonkil, żyrafa, żaba, Żaneta). Rodzic głoskuje podane słowa.

żyto- ż-y-t-o (4 głoski)

żonkil- ż-o-n-k-i-l (6 głosek)

żyrafa- ż-y-r-a-f-a (6 głosek)

żaba- ż-a-b-a (4 głoski)

Żaneta- Ż-a-n-e-t-a (6 głosek)

Zadaniem dziecka jest podanie liczby głosek

Następnie rodzic mówi na głos wybrany przez siebie, wyżej wymieniony wyraz zaczynający się na literę „ż, Ż”. Zadaniem dziecka jest podzielenie na sylaby usłyszanego wyrazu oraz podanie liczby sylab.

żyto – ży-to (2 sylaby)

żonkil – żon-kil (2 sylaby)

żyrafa – ży-ra-fa (3 sylaby)

żaba – ża-ba (2 sylaby)

Żaneta – Ża-ne-ta (3 sylaby)

 1. Obserwujemy przyrodę

Dziecko leży na brzuchu na podłodze. Ręce ma zgięte w łokciach, dłonie zaciśnięte w piąstki. Piąstki trzyma przy oczach - naśladuje, że trzyma lornetkę. Dziecko co chwilę unosi łokcie nad podłogę, trzymając piąstki przy oczach.

 1. Karty pracy cz.4, str. 4-5

 

14.04.2021 (środa)

 1. Dokończ zdanie…

Rodzic wypowiada początek zdania, a dziecko za każdym razem próbuje podać jego inne zakończenie. Np.:

 • Dbać o przyrodę to znaczy… (nie zrywać roślin).
 • Dbać o przyrodę to znaczy… (nie deptać trawników).
 • Dbać o przyrodę to znaczy… (oszczędzać wodę).
 • Dbać o przyrodę to znaczy… (nie płoszyć zwierząt).
 • Dbać o przyrodę to znaczy… (segregować śmieci).

 

 1. Zabawa „Rzut do celu”

Rodzic daje dziecku kartkę papieru A4 (może być kartka z gazetki reklamowej). Dziecko gniecie kartkę. Tworzy z niej kulkę. Rodzic na środku dywanu stawia kosz, wiaderko lub miskę. Dziecko staję w ustalonej przez rodzica odległości od kosza. Zadaniem dziecka jest celnie trafić papierową kulką do kosza.

 1. Wyprawka plastyczna

Oglądanie reprodukcji obrazów przedstawiających przyrodę wiosenną. Zadaniem dziecka jest opisanie, co widzi na poszczególnych obrazach.

Reprodukcje obrazów:

Camille Pissarro „Wiosenna pogoda w Eragny”, Ferdinand Hodler „Kwitnąca jabłoń”.

 

15.04.2021 (czwartek)

 1. Liczymy kwiatki

Rodzic daje dziecku gazetkę, ulotkę reklamową. Zadaniem dziecka jest wyciąć z gazetki kwiaty. Rodzic układa na stole w linii prostej 10 wyciętych kwiatów. Zadaniem dziecka jest policzyć ułożone przez rodzica kwiaty. Następnie rodzic zadaje dziecku pytania np.:

 • Jak odejmę 2 kwiatki, ile kwiatków zostanie na stole? (8)
 • Jak odejmę 5 kwiatków, ile kwiatków zostanie na stole? (5)
 • Jak odejmę 7 kwiatków, ile kwiatków zostanie na stole? (3)
 • Jak odejmę 0 kwiatków, ile kwiatków zostanie na stole? (10)
 1. Trochę gimnastyki
 • Dziecko zamienia się w bociana: stoi na jednej nodze i rękami pokazuje dziób bociana: otwiera i zamyka ręce, wydaje dźwięk klekotania bociana.
 • Dziecko zmienia się w żabkę: podskakuje, tak jak żabka i wydaje dźwięk kumkania żaby.
 • Dziecko maszeruje po dywanie. Wysoko unosi kolana do góry. Na komendę rodzica dziecko idzie na czworakach na kolanach.
 1. Karty pracy cz. 4, str. 6-7

 

16.04.2021 (piątek)

 1. „Czego brakuje”?

Rodzic rozkłada w rzędzie przedmioty: kromka chleba, pomidor, ogórek, kredka, pilot, zabawka. Dziecko przygląda się przedmiotom. Odwraca się i zamyka oczy. W tym czasie rodzic zabiera jeden przedmiot i chowa za sobą. Zadaniem dziecka jest, po odwróceniu się, odgadnięcie jakiego przedmiotu brakuje w rzędzie.

 1. Utrwalamy cyferki.

Rodzic pisze na kartce w jednym rzędzie cyferki: 3, 5, 7, 7, 8, 0, 2, 1, 2, 5, 3, 6, 8, 9, 1, 5, 3, 2, 4, 7, 5, 4. Następnie rodzic mówi do dziecka:

 • Otocz czerwoną pętlą wszystkie cyfry 3,
 • Otocz zielona pętlą wszystkie cyfry 5,
 • Otocz pętlą wszystkie cyfry 8.

Rodzic mówi do dziecka: policz cyfry 3, policz cyfry 5, policz cyfry 8. Następnie rodzic pyta dziecko: których cyfr było najwięcej? Których cyfr było najmniej?

 1. Karty pracy cz. 4, str. 8-10