Materiały dydaktyczne

6.04.2021r. (wtorek)

 1. Zabawy gimnastyczne

Rodzic wspólnie z dzieckiem wykonuje:

- 10 przysiadów

 

- 5 pajacyków

- bieg w miejscu

- chodzenie na czworakach na kolanach

- chodzenie na czworakach na stopach

 1. Zabawy i ćwiczenia z literą „J, j”

Rodzic zadaje dziecku pytanie: jakie wyrazy zaczynają się na głoskę „J, j”? Dziecko odpowiada: jagoda, jodła, jajko, jogurt, jarzyna. Dziecko dzieli podane wyrazy na głoski i wskazuje liczbę głosek:

 j-a-g-o-d-a / 6 głosek, j-o-d-ł-a / 5 głosek, j-a-j-k-o /5 głosek, j-o-g-u-r-t / 6 głosek, j-a-rz-y-n-a/ 6 głosek

 1. Karta pracy cz.3 str. 62,63
 2. Dodatkowe karty pracy: Przygotowanie do czytania, pisania liczenia str. 39, Litery i liczby str. 76

 

7.04.2021r. (środa)

 1. Zabawa z piłką

Rodzic i dziecko stoją naprzeciwko siebie – rzucają do siebie piłkę tak, aby piłka nie spadła na podłogę. Tą samą zabawę wykonujemy na siedząco oraz podczas stania na jednej nodze.

 1. Zabawa „Ile wyrazów w zdaniu?”

Rodzic mówi dziecku przykładowe zdania. Dziecko liczy wyrazy w zdaniu i podaje ich liczbę.

- Mama ma niebieskie włosy. 4 wyrazy

- Kot lubi pić mleko z miseczki. 6 wyrazów

- Słońce świeci dziś bardzo mocno. 5 wyrazów

 1. Karta pracy cz.3, str. 64,65

 

8.04.2021r. (czwartek)

 1. Zabawa „Kalambury”

Rodzic pokazuje daną czynność. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie tego, co pokazuje rodzic. Następuje zamiana. Dziecko pokazuje, rodzic musi odgadnąć.

- pływanie

- zbieranie kwiatków

- gotowanie

- ubieranie się

- mycie zębów

- skakanie przez skakankę

- jedzenie

- spacerowanie

 1. Zabawa „Orientacja w przestrzeni”

Dziecko siada do stołu i kładzie przed sobą poziomo białą kartkę papieru. Rodzic mówi co dziecko ma pokazać palcem wskazującym na kartce.

- wskaż prawy górny róg kartki

- wskaż środek kartki

- wskaż lewy dolny róg kartki

- wskaż prawy dolny róg kartki

 - wskaż lewy górny róg kartki

 1. Karta pracy cz.3, str. 66

 

09.04.2021 r. (piątek)

 1. Czynny wypoczynek

- rodzic z dzieckiem turlają się po pomieszczeniu

- rodzic robi mostek – dziecko przechodzi pod mostkiem

- dziecko robi mostek – rodzic stara się przejść pod mostkiem

- rodzic i dziecko kładą się naprzeciwko siebie, łączą stopy i wykonują rowerek

- rodzic i dziecko wykonują „fikołki”

- rodzic z dzieckiem robią „taczkę”

 1. Zabawa językowa „Kolory”

Zadaniem dziecka i rodzica jest jak najszybsze podanie wyrazu do zdania:

- Czerwony jak…burak, pomidor

- Zielony jak…trawa, ogórek

- Czarny jak…węgiel, ziemia

- Żółty jak….cytryna, słońce

 1. Karta pracy cz. 3, str. 67, 68