Materiały dydaktyczne

06.04.2021 (wtorek)

 1. Zabawy i ćwiczenia z literą „f, F” małą i wielką;

Rodzic pokazuje dziecku literę „f, F” małą i wielką;

 

f, F

Rodzic podaje dziecku przykłady wyrazów rozpoczynających się na literę „f, F” (fasola, fiołek, farby, foka, Felek, Franek, Francja). Rodzic głoskuje podane słowa.

fasola: f-a-s-o-l-a, (6)

fiołek: f-i-o-ł-e-k, (6)

farby: f-a-r-b-y, (5)

foka: f-o-k-a, (4)

Felek: F-e-l-e-k, (5)

Franek: F-r-a-n-e-k, (6)

Francja: F-r-a-n-c-j-a. (7)

Zadaniem dziecka jest podanie liczby głosek

Następnie rodzic mówi na głos wybrany przez siebie, wyżej wymieniony wyraz zaczynający się na literę „f, F”. Zadaniem dziecka jest dzielenie na sylaby usłyszanego wyrazu.

 1. Masujemy plecy

Dziecko maluje coś (kwiatek, słoneczko, chmurka, trawa) na plecach rodzica. Zadaniem rodzica jest odgadnięcie, co to takiego.

 1. Karty pracy cz. 3, s. 70-72

 

07.04.2021 (środa) 

 1. Ćwiczymy cyferki

Rodzic pisze na kartce ułożonej pionowo cyferki z góry do dołu od 1 do 10. Następnie rodzic mówi na głos wybraną przez siebie cyfrę. Zadaniem dziecka jest pokazanie usłyszanej cyfry.

 1. Po drabinie

Rodzic tnie gazetę na paski. Rozkłada paski na podłodze, w niewielkiej odległości, jeden za drugim, jak w drabinie.

Zadaniem dziecka jest skakanie na paski obunóż. Rodzic może skakać z dzieckiem.

 1. Karty pracy cz. 3, s. 73-75

 

08.04.2021 (czwartek)

 1. Jakie to słowo?

Rodzic głoskuje wyrazy zwierząt. Zadaniem dziecka jest powiedzieć, co rodzic przegłosował

 1. k-r-o-w-a dziecko mówi krowa.

Nazwy zwierząt do głoskowania:

Owca- o-w-c-a,

Cielak- c-i-e-l-a-k,

Koń- k-o-ń,

Kura- k-u-r-a,

Kaczka- k-a-c-z-k-a,

Prosiaczek-p-r-o-s-i-a-cz-e-k

 1. Tęcza.

Dziecko siada w siadzie skrzyżnym (po turecku). W rękach trzyma kawałek sznurka (może być szalik, wstążka). Unosi ręce ze sznurkiem nad głową. Wykonuje skłony na boki, raz w prawo raz w lewo.

 1. Karty pracy cz. 3, s. 76-78

 

09.04.2021 (piątek)

 1. Zabawy i ćwiczenia z literą „j, J” małą i wielką

Rodzic pokazuje dziecku literę „j, J” małą i wielką;

j, J

Rodzic podaje dziecku przykłady wyrazów rozpoczynających się na literę „j, J” (jajo, jabłko, jamnik, jeż, jarzębina Janek, Julia). Rodzic głoskuje podane słowa.

Jajo: j-a-j-o (4)

Jabłko: j-a-b-ł-k-o (6)

Jamnik: j-a-m-n-i-k (6)

Jeż: j-e-ż (3)

Jarzębina: j-a-rz-ę-b-i-n-a (8)

Janek: J-a-n-e-k (5)