Materiały dydaktyczne

  1. Chciałbym być sportowcem.
  2. Cuda i dziwy.
  3. Mali strażnicy przyrody.
  4. Jestem Polakiem i Europejczykiem.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

- Rozwijanie mowy i pamięci słuchowej

- Zapoznanie z literą „J, j” wielką i małą

- Zachęcanie do zabaw ruchowych

- Rozwijanie słuchu fonematycznego

- Rozwijanie sprawności fizycznej

- Zachęcanie do wspólnego odpoczynku z rodzicami

- Rozwijanie sprawności manualnej

- Zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem stadionu sportowego

- Rozwijanie aktywności twórczej

- Zapoznanie z literą „F, f” wielką i małą

- Wyrabianie postawy proekologicznej

- Rozpoznanie kierunku linii melodycznej

- Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej

- Rozwijanie umiejętności liczenia

- Poznawanie zjawiska powstawania dnia i nocy

- Rozwijanie mowy

- Uświadamianie konieczności dbania o lasy

- Zapoznanie z literą „Ż, ż” wielką i małą

- Rozwijanie poczucia troski o najbliższe otoczenie i odpowiedzialności za nie

- Rozwijanie poczucia rytmu i muzykalności

- Uświadamianie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania

- Uświadamianie konieczności dbania o środowisko naturalne

- Rozwijanie percepcji słuchowej

- Rozwijanie umiejętności prawidłowego artykułowania głosek „sz, s”

- Zapoznanie z literą „H, h” wielką i małą

- Zapoznanie z symbolami narodowymi

- Umuzykalnienie dzieci

- Poznanie herbu Warszawy, nazwy miasta, jej pochodzenia i zabytków 

 

Wiersz miesiąca: „Obietnica” Gabriela Skrzypczak

My mali Strażnicy Przyrody

Ziemio dziś obiecujemy Tobie:

Chronić twe pola i łąki

Dbać o żuki i biedronki

Chronić twe morza i wody

Nie zanieczyszczać przyrody.

Dbać o zwierzęta, rośliny

Nie znęcać się nad nimi.

Karmić, poić i podlewać

Wciąż sadzić młode drzewa.

Aby, gdy odejdziemy -

Ziemia nadal istniała

I swym wyglądem

wszystkim Raj przypominała.

 

Piosenka miesiąca: „Mazurek Dąbrowskiego” słowa: Józef Wybicki, muzyka: autor nieznany na motywach mazura

 

Jeszcze Polska nie zginęła

Kiedy my żyjemy,

Co nam obca przemoc wzięła

Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami,

Dał nam przykład Bonaparte

Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz …

Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze

Dla ojczyzny ratowania,

Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz …

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany:

Słuchaj jeno, pono nasi,

Biją w tarabany.

Marsz, marsz …