Materiały dydaktyczne

  1. Tu rosły paprocie.
  2. Nadchodzi zima.
  3. Święta, święta.
  4. Zimowe zabawy.  

Zamierzenie wychowawczo-dydaktyczne:

- Rozwijanie percepcji słuchowej

- Zapoznanie z literą „l, L” małą i wielką

- Zapoznanie z przypuszczalnymi przyczynami wyginięcia dinozaurów

- Rozwijanie sprawności fizycznej

- Zapoznanie z produktami powstałymi wskutek chemicznej przeróbki węgla

- Rozwijanie umiejętności klasyfikowania

- Rozwijanie umiejętności liczenia

- Rozwijanie sprawności manualnej

- Dostrzeganie cykliczności pór roku

- Zapoznanie z literą „y, Y” małą i wielką

- Pamięciowe opanowanie utworu literackiego

- Umuzykalnianie dzieci

- Utrwalanie nazw elementów pogody

- Rozwijanie mowy

- Zapoznanie z literą „r, R” małą i wielką

- Rozwijanie umiejętności wokalnych

- Wypowiadanie się na temat zwyczajów świątecznych związanych z Wigilią

- Zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia w różnych krajach

- Rozwijanie motoryki małej

- Doskonalenie umiejętności porównywania obiektów

- Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania

- Kształtowanie poczucia rytmu

- Kształtowanie logicznego myślenia

 

 

Piosenka miesiąca: Kolęda: „Dzisiaj w Betlejem” Autor słów i melodii nieznany

 

  1. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem

Wesoła nowina:

Że Panna Czysta, że Panna Czysta

Porodziła syna!

 

Ref: Chrystus się rodzi, nas oswobodzi!

Anieli grają, króle witają,

Pasterze śpiewają, bydlęta klękają-

Cuda, cuda ogłaszają!

 

  1. Maryja Panna, Maryja Panna

Dzieciątko piastuje;

I Józef stary, i Józef stary

Ono pielęgnuje.

 

Ref: Chrystus się rodzi...

 

  1. I trzej królowie, i trzej królowie

Od wschodu przybyli;

I dary Panu, i dary Panu

Kosztowne złożyli.

 

Ref: Chrystus się rodzi...

 

 

Wiersz miesiąca: „Gwiazdka” Barbara Lewandowska

Jeszcze w lesie szumią świerki

kołysanki swoje,

a ja już mam kłopot wielki,

czym drzewko ustroję.

Otoczone było w lesie

świergotliwym gwarem...

Więc ja na nim też zawieszę

śmiesznych ptaszków parę.

Z waty będzie biały zając i ruda wiewiórka.

Wśród gałązek się schowają

ślimaki ze sznurka.

Pod wesołym muchomorem

posadzę krasnale.

Mogą wybrać się wieczorem

z wizytą do lalek.