Materiały dydaktyczne

 1. Co robić w taki smutny czas?
 2. Nadeszła zima.
 3. Święta tuż, tuż.
 4. Sylwester

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

 • Rozwijanie mowy.
 • Zachęcanie do wykonywania prostych potraw.
 • Zapoznanie z literą „i, I’, małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia.
 • Rozwijanie poczucia rytmu.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego.
 • Zintegrowanie się z innymi dziećmi.
 • Wspomaganie rozwoju emocjonalnego.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu.
 • Zapoznanie w literą „y, Y”, małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu.
 • Tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.
 • Rozwijanie umiejętności interpretowania utworu własnymi słowami.
 • Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby „0”.
 • Rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Poznawanie wybranych drzew iglastych,
 • Zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami.
 • Zapoznanie z literą „r, R” małą i wielką, drukowaną i pisaną.
 • Zapoznanie z wyglądem świątecznego stołu.
 • Utrwalanie swojego adresu.
 • Rozwijanie poczucia bycia współgospodarzem sali.
 • Umuzykalnianie dzieci.
 • Zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby „6”.

 

Piosenka miesiąca „Zima biała” sł. Jadwiga Mackiewicz, muz. Krystyna Kwiatkowska.

 

Rankiem się zbudziła,

śniegu nasypała.

Będzie sanna,

bo nareszcie

przyszła zima biała.

 

II Drzewa w białych czapkach,

droga w śniegu cała.

Lecą, lecą

małe piórka,

przyszła zima biała.

 

Wiersz miesiąca „Wigilia” Jadwiga Koczanowska.

Już choinka pięknie przystrojona

i na sianku opłatek spoczywa,

mama głośno do stołu zaprasza,

bo już pierwsza gwiazdka zaświeciła.

Wszyscy sobie życzenia składają,

najpiękniejsze, świąteczne i szczere,

babcia nawet łezkę uroniła,

bo jest miłość, radość i wzruszenie.

A gdy znikną ze stołu pierogi,

kluski z makiem i zupa grzybowa,

wtedy czas rozpakować prezenty

 i radośnie, wspólnie kolędować.