Materiały dydaktyczne

 

  1. Zadanie „Maszyny rolnicze”

Rodzic wyjaśnia co to są maszyny rolnicze.

Maszyny rolnicze – są to maszyny używane w rolnictwie, dawniej napędzane ręcznie i przy użyciu pracy zwierząt domowych. Obecnie współpracują z ciągnikiem rolniczym lub samobieżnie (posiadają własny napęd).

Rodzic opisuje przykładowe maszyny rolnicze:

Traktor – to pojazd czterokołowy, najczęściej ma zastosowanie jako ciągnik rolniczy, wykonuje swoja pracę na polu przy pomocy innych maszyn rolniczych.

Kombajn – to maszyna rolnicza służąca do zbioru roślin uprawnych (np. żyto, pszenica, kukurydza), wykonuje jednocześnie pracę kilku wcześniej używanych maszyn lub maszyny i brygady roboczej.

Prasa – to maszyna rolnicza do zbierania siana, słomy lub zielonki z wałów oraz prasowania podebranego materiału i wiązania go w bele lub wiązki. Prasy mogą być przyczepiane lub zawieszane, np. na kombajnie.

Siewnik – to maszyna rolnicza służąca do wysiewu materiału siewnego, np. zbóż, traw, kukurydzy, buraka, słonecznika, rzepaku lub czosnku.

Można wrócić do zajęć z dnia 09.04.2020 i przypomnieć dziecku do czego służy pług i brony (Zabawa dydaktyczna „Praca rolnika”).

Poniżej został podany link strony internetowej przedstawiającej wybrane maszyny rolnicze.

https://www.youtube.com/watch?v=FNvZVvk0eZE&list=PLWjKnsiC4SvJtaaHidJbpPmahfJ_7mYIY&index=1

  1. Praca plastyczna „Praca rolnika”

Praca plastyczna do wydrukowania i pokolorowania.

Propozycja druga, dziecko może narysować i pokolorować obrazek przedstawiający jego wyobrażenie o pracy rolnika.

Link do pracy plastycznej:

https://www.jakoloruje.pl/rolnik-i-rolnik.htm

  1. Zabawy rozładowujące napięcie:

Dziecko zgodnie z poleceniem rodzica:

- przeskakuje z kamienia na kamień (małe poduszki)

- dźwiga ciężki worek (poduszka)

- chodzi jak robot

- tańczy jak baletnica, na paluszkach

- podskakuje jak piłeczka

- nadmuchuje balonik, gdy brak balonika to dziecko głęboko nabiera powietrze nosem i powoli wypuszcza powietrze ustami

- lepi kule z gazety i rzuca do celu (np. miski)

Do tej zabawy można wykorzystać melodię w linku jak niżej:

https://www.youtube.com/watch?v=4cNbggnMMpo

  1. „Zboża, chleb” zadanie dydaktyczne

Rodzic wyjaśnia co to jest zboże i co można otrzymać ze zboża.

Zboża - grupa roślin uprawnych, ich owoce są wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych. Są to: żyto, pszenica, owies, jęczmień, kukurydza, proso.

Najpopularniejszymi produktami, które otrzymujemy ze zbóż są mąki, kasze, płatki, otręby, kiełki, oleje.

Link przedstawiający rodzaje zbóż:

https://www.youtube.com/watch?v=25v7UhuUExM

Poniżej został załączony film edukacyjny jak powstaje chleb:

https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8

  1. Praca w kartach pracy nr 3 str. 47a