Materiały dydaktyczne

  1. Czytamy sylaby

Rodzic pisze na kartce papieru DUŻYMI LITERAMI wybrane sylaby w odstępach: RA, RO, RE, RI, RU, RY, SA, SO, SE, SI, SY, SU, NA, NO, NE, NI, NY, NU.

Rodzic pokazuje palcem wskazującym wybraną sylabę. Zadaniem dziecka jest nazwanie całej pokazanej przez rodzica sylaby.

 

  1. Rysujemy literki

Na dno płaskiego talerza rodzic sypie trochę mąki lub bułki tartej. Rodzic pisze na kartce DUŻĄ LITERKĘ, jak podano niżej poznane literki.

Zadaniem dziecka jest narysowanie literki palcem wskazującym na mące lub bułce tartej. Po poprawnym narysowaniu literki, dziecko zmazuje rączką mąkę lub bułkę tartą tak, aby powstało czyste pole i rysuje kolejną literkę.

Poznane literki przez grupę Delfinki: A. I , O , M, N, K, T, D, Y, S, U, E, L, R, W, B, C, P

 

  1. Na jaką literkę?

Rodzic mówi dziecku dowolny wyraz zaczynający się na literkę wymienioną w zadaniu powyżej. Rodzic zadaje dziecku pytanie: Na jaką literkę zaczyna się słowo? Zadaniem dziecka jest podanie literki na jaką zaczyna się słowo wymienione przez rodzica.

Przykłady podano niżej

Rodzic mówi: woda, dziecko mówi: literka W,

Rodzic mówi: las, dziecko mówi L,

Rodzic mówi: balon, dziecko mówi: B,

Rodzic mówi: autobus, dziecko mówi: A,

Rodzic mówi: sklep, dziecko mówi: S,

Rodzic mówi: dach, dziecko mówi: D,

Rodzic mówi: igła, dziecko mówi: I,

Rodzic mówi: omlet, dziecko mówi: O,

Rodzic mówi: mak, dziecko mówi: M,

Rodzic mówi: noga, dziecko mówi: N,

Rodzic mówi: kogut, dziecko mówi: K,

Rodzic mówi: torba, dziecko mówi: T,

Rodzic mówi: ul, dziecko mówi: U,

Rodzic mówi: ekran, dziecko mówi: E,

Rodzic mówi: rower, dziecko mówi: R,

Rodzic mówi: cytryna, dziecko mówi: C,

Rodzic mówi: pilot, dziecko mówi: P.

 

  1. Układamy proste słowa

Rodzic daje dziecku kartkę papieru. Dyktuje dziecku krótki wyraz.

Zadaniem dziecka jest napisanie wyrazu na kartce ołówkiem lub kredką.

Np. rodzic mówi L-A-S. Zadaniem dziecka jest napisanie wyrazu.

W razie problemów powtarzamy literki jeszcze raz.

Przykładowe wyrazy to: woda, pas, dom, tata, mama, kot, usta, nos, buty, lala, mak.

 

  1. Trochę gimnastyki

Dzieci wszystkie opisane niżej ćwiczenia dzieci znają z gimnastyki prowadzonej w przedszkolu J .

  1. a) Dziecko robi 5 przysiadów.
  2. b) Dziecko staje w rozkroku, łapie się dłońmi za kolana i kręci kółeczka kolanami w jedną a później w drugą stronę.
  3. c) Dziecko kładzie się na brzuchu, unosi ręce i nogi lekko do góry i porusza się tak, jakby pływało, odpoczynek i powtarzamy ćwiczenie 3 razy.
  4. d) Dziecko leży na plecach, nogi złączone i proste, ręce leżą proste wzdłuż tułowia, dziecko podnosi prostą jedną nogę, kładzie i podnosi drugą nogę na zmianę, ćwiczenie powtarzamy 6 razy.

Rodzic może ćwiczyć z dzieckiem.