Materiały dydaktyczne

 1. Przypominamy znane nam zawody i utrwalamy numery alarmowe

Rodzic omawia z dzieckiem wybrane zawody. Są to: strażak, policjant, lekarz.

Strażak – to osoba pełniąca służbę w straży pożarnej.

Strażacy są przeszkoleni i wyposażeni w specjalistyczny sprzęt do walki z ogniem. Służą pomocą do częściowego lub całkowitego eliminowania skutków wypadków drogowych, katastrof budowlanych. Niosą pomoc poszkodowanym i zagrożonym.

 

W linku poniżej zdjęcia strażaka

https://www.google.com/search?q=stra%C5%BCak&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjU0N6ImMToAhVkwIsKHcWKAakQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1094&bih=506

 

Lekarz – to osoba posiadająca wiedzę i uprawnienia do leczenia ludzi. Posiada kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, wystawiania recept na leki.

W linku poniżej zdjęcia lekarza

https://www.google.com/search?q=lekarz&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiE8677mMToAhVyoosKHTnIAPgQ_AUoAXoECA0QAw&biw=1094&bih=506

 

Policjant – to osoba, która chroni bezpieczeństwo ludzi. Do głównych zadań policji należy pilnowanie przestrzegania prawa i ściganie przestępców, jak również zapewnienie ochrony i pomocy w różnych sytuacjach kryzysowych ludziom, instytucjom.

W linku poniżej zdjęcia policjanta

https://www.google.com/search?q=policjant&hl=pl&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiF36zlmcToAhWixIsKHW-VBP4Q_AUoAXoECAsQAw&biw=1094&bih=506

 

Rodzic zadaje dziecku pytanie: czym zajmuje się osoba z danego zawodu? Czy osoba z danego zawodu nosi specjalny strój? Jaki? Czy osoba z danego zawodu jeździ specjalnym pojazdem?

Przypominamy dziecku numery alarmowe:                         

Policja 997

Straż pożarna 998

Karetka 999

Ogólny numer alarmowy: 112

Kiedy dzwonić na 112?

 1. pożary,
 2. wypadki drogowe,
 3. przypadki użycia przemocy,
 4. poważne uszkodzenie ciała,
 5. kradzieże,
 6. włamania,
 7. inne nagłe sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu.

Pamiętaj!!!

Dzwoniąc na Numer Alarmowy 112 bez potrzeby, blokujesz linię alarmową osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

 

 1. Atrybuty zawodów

Atrybut – jest to cecha charakterystyczna, wyróżniająca dany zawód

Rodzic wymienia atrybut, zadaniem dziecka jest wskazanie do jakiego zawodu pasuje dany atrybut.

Rodzic podaje atrybut:

- mundur, lizak, kajdanki, dziecko mówi: policjant,

- kask, wóz strażacki, wąż, dziecko mówi: strażak,

- strzykawka, rękawiczki, stetoskop (słuchawki), dziecko mówi: lekarz.

Można także odwrócić sytuację. Rodzic wymawia nazwę danego zawodu, dziecko wymienia atrybut.

Rodzic mówi:

 • strażak, dziecko odpowiada: drabina, gaśnica,
 • lekarz, dziecko odpowiada: karetka, termometr,
 • policjant, dziecko odpowiada: radiowóz policyjny, pistolet.

 

 1. Zawody moich rodziców

Rodzice opowiadają i w miarę możliwości pokazują dziecku na czym polega ich zawód, ich praca.

 

 1. Praca plastyczna Kim zostanę, gdy dorosnę?

Rodzic przygotowuje kartkę papieru i kredki. Zadaniem dziecka jest narysowanie siebie w przyszłości. Dziecko rysuje siebie i zawód jaki chciałby wykonywać, gdy dorośnie. Np. dziecko jako strażak. Następnie dziecko koloruje obrazek.

Po skończonej pracy rodzic zadaje dziecku pytania: Kim chciałbyś być w przyszłości? Dlaczego wybrałeś/aś taki zawód? Czym zajmuje się osoba wykonująca taki zawód? Czy znasz osobę, która wykonuje ten zawód?