Materiały dydaktyczne

  1. Zabawa słuchowo – ruchowa „Tyle kroków”

Rodzic wypowiada nazwy zwierząt, krowa, kot, kura, indyk, koń, owca. Dziecko stoi obok rodzica, dzieli wyrazy zwierząt na głoski i wykonuje tyle kroków do przodu, ile jest głosek.

k-r-o-w-a / 5 kroków

k-o-t / 3 kroki

k-u-r-a/ 4 kroki

o-w-c-a/ 4 kroki

Zadanie można utrudniać łącząc wyrazy zwierząt

k-r-o-w-a, k-o-t/ 8 kroków

k-o-t, k-u-r-a/ 7 kroków itp.

 

  1. Praca z wierszem „W domu najlepiej” – Agnieszka Frączek

 

Rodzic czyta wiersz. Dziecko odpowiada na pytania do wiersza.

Dorsz, Dionizy, jak bociany,

Chciał mieć gniazdo pod chmurami,

Lecz, gdy znalazł się na dachu,

Zaraz drapnął w dół ze strachu

 

Ślimak Dyzio chciał się ukryć,

Hen, na drzewie, w dudka dziupli,

A ów dudek z marnym skutkiem

Wtykał czubek w kundla budkę…

 

Pies się do muszelki wciskał,

Ale zmieścił tam ćwierć pyska.

Dzik w pośpiechu siadł na grzędzie

-spadał z niej dwa razy prędzej.

 

Pomyśleli… podmuchali…

I do domów się udali.

 

Pytania do wiersza: Czy wiersz was rozbawił? Dlaczego was rozbawił? Które zwierzę was najbardziej rozbawiło? O jakich zwierzętach jest mowa w wierszu? Gdzie zwykle mieszkają te zwierzęta? Po co zwierzakom potrzebny jest dom?

 

  1. Zabawa „Chodzimy po ł”

 Dziecko układa kształt litery Ł,ł z szalików, zdejmuje kapcie i chodzi po ułożonej literze z rękami wyciągniętymi na boki. Rodzic mówi wyraz, gdzie głoska ł znajduje się w środku wyrazu np. kształty, kłódka, kłębek, itp. Dziecko ma za zadanie odnaleźć 2 do 5 wyrazów mających głoskę ł w środku wyrazu.

 

  1. Zabawa matematyczna „Matematyka w zagrodzie”

 

Dziecko układa kredki do treści zadania czytanego przez rodzica. Przelicza kredki, podaje wynik. To zadanie można też wykonać przy użyciu palców u rąk.

  • W gospodarstwie pani Marysia ma: 2 krowy, 3 kozy i 1 konia. Ile pani Marysia ma zwierząt? Ile ma krów? Ile ma kóz? Ile ma koni?
  • Na słońcu wygrzewają się 2 koty i 3 pieski. Ile zwierząt wygrzewa się na słońcu? Jeżeli 3 pieski odeszły, to ile kotów zostało?
  • Po podwórku chodzi 1 krowa, 2 konie, 4 pieski i 1 kot? Ile zwierząt jest na podwórku? Ile chodzi po podwórku piesków i kotów?