Materiały dydaktyczne

  1. Rozmowa na temat powracających wiosną ptaków, na podstawie zagadek.                                                  

Zagadki:

- Stoi sobie w trzcinach, wdzięcznie szyję zgina,

W wodzie się nie tapla, bo to nie kaczka, lecz…     (czapla)

link ze zdjęciem: http://grzesiak.kei.pl/jurek/lista125.html

 - W piękny fraczek ubrana nad stawem zatacza kółka.

Lata nisko-deszcz wróży czarno-biała…        (jaskółka)

link ze zdjęciem: http://grzesiak.kei.pl/jurek/lista108.html

-Podrzuca im jajka ptasia mama – szachrajka,

Ma szaro-czarne piórka i kuka- to…      (kukułka)

link ze zdjęciem: http://grzesiak.kei.pl/jurek/lista194.html

-Żółty dziób, brunatne pióra, mógłby śpiewać w wielu chórach,

Bo ma melodyjny głos i szybko się uczy…      (kos)

link ze zdjęciem: http://grzesiak.kei.pl/jurek/lista12.html

-Gdy mówi „Coś bym dziś zjadł”, to zwykle szuka żab,

Rozpoznasz go po klekocie. Już wiesz, kto to? Tak! To…     (bocian) 

link ze zdjęciem: http://grzesiak.kei.pl/jurek/lista15.html

Rodzice dodatkowo mogą poczytać dziecku o każdym z wyżej wymienionych ptaków. 

  1. Piosenka "Ptak Nijaki" - piosenka do posłuchania

Link: https://www.youtube.com/watch?v=99ueGwywJQg

Taniec z ulubioną maskotką do piosenki.

 

  1. „Bocian”

Bociana możemy wykonać na różne sposoby w miarę posiadanych materiałów.

Np.: płatki kosmetyczne, wycięte kółka z białej kartki, wata, czerwony kawałek papieru na nóżki i dzióbek, czarny pisak do narysowania oczu, klej.

Możemy także narysować lub wydrukować bociana oraz wykleić go plasteliną, ryżem, watą, bibułą.

Bociana możemy również przedstawić w sposób gimnastyczny - dziecko stoi na jednej nodze prawej lub lewej unosząc wysoko kolano. Ręce ma wyprostowane przed sobą i klaszcze w dłonie, mówiąc kle, kle, kle.

 

  1. Zabawa „W poszukiwaniu wiosny”

Dziecko swobodnie biega truchtem po dywanie, podłodze na sygnał rodzica np. słowa: biedronka, motyl, bąk dzieci poruszają się i naśladują owada, którego nazwę usłyszą.

Biedronka - dziecko wyciąga ręce na boki, delikatnie zgina je w łokciach, robi tzw. „małe skrzydełka” i truchtem biegnie, macha rączkami.

Motyl - dziecko wyciąga wyprostowane ręce na boki, robi tzw. „duże skrzydełka” i truchtem biegnie, macha rączkami.

Bąk - dziecko wyciąga ręce na boki, delikatnie zgina je w łokciach, robi tzw. „małe skrzydełka” i truchtem biegnie, macha rączkami, dodatkowo wydaje dźwięk „bzzzzz, bzzzzz”.

  1. Zabawa „Skaczące koniki polne”

Dziecko naśladuje skaczące koniki. Wykonuje duże skoki obunóż do wyznaczonego miejsca np. z pokoju do przedpokoju, z kuchni do pokoju.

 Miłej zabawy :)