Materiały dydaktyczne

  1. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

- „Poranek na wsi” dziecko leży na podłodze na brzuchu, ręce trzyma na głowie. Na hasło rodzica „poranek” dziecko podnosi wyprostowane ręce i nogi. Ćwiczenie należy powtórzyć    3 razy.

- „Koniki” dziecko biega po pokoju, jednocześnie uderza piętami o pośladki.

- „Królik skacze” dziecko układa przed sobą np. pluszowego misia na podłodze w pozycji

poziomej przed sobą. Zadaniem jest przeskakiwanie misia raz z prawej strony, raz z lewej strony, do przodu, do tyłu.

- „Zwierzęta do stodoły” dziecko naśladuje chodzenie zwierząt: krowy (chodzi na kolanach), konika (galopuje jak konik), kaczki (chodzi z nogami złączonymi piętami). Na hasło rodzica „zwierzęta do zagrody” dziecko siada na podłodze ze skrzyżowanymi nogami, wyprostowanymi plecami.

 

2. Zabawa dydaktyczna. „Na wiejskim podwórku”

Dziecko wybiera sobie małego pluszowego misia. Rodzic rozkłada mały koc, i mówi dziecku, że jest to, wiejskie podwórko. Miś ma za zadanie odwiedzić przyjaciół z wiejskiego podwórka. Na polecenia rodzica, dziecko kładzie misia w wyznaczonym miejscu. W ten sposób ćwiczymy określanie kierunków w przestrzeni i poruszanie się.

Polecenia do zabawy:

  • Miś odwiedził krowy, które pasą się na środku
  • Miś odwiedził kaczki, które kąpią się po prawej stronie
  • Miś odwiedził gąski, które są po lewej stronie
  • Miś odwiedził pieska, który jest na dole
  • Miś odwiedził kotka, który jest na górze

(Zadanie można utrudniać poprzez stosowanie trudniejszych poleceń)

  • Miś jest w górnym prawym rogu i rozmawia z konikiem
  • Miś jest w dolnym lewym rogu i zbiera jajka
  • Miś jest na środku prawej strony krawędzi koca
  • Mis jest pod podwórkiem wiejskim

3. Zadania „Ł, jak łopata”

Rodzic pisze na kartce drukowaną literkę wielką - Ł i małą - ł. Dziecko bierze 4 kredki dłuższe i 1 kredkę krótszą. Układa przy użyciu kredek małą i wielką literę ł, Ł. Podana ilość kredek służy do ułożenia obu literek, małej i wielkiej.

4. Zabawa językowa „Szukamy w domu głoski ł”

Dziecko chodzi po mieszkaniu i odnajduje przedmioty, rzeczy, części ciała, które zaczynają się na głoskę „ł” np. łokieć, łydka, łapa psa, łza, łyżka, łyżeczka, łóżko, łodyga kwiatka, łupina orzecha, łuska ryby, itp.