Materiały dydaktyczne

  1. Zestaw zabaw gimnastycznych

- Zabawa „Bociany” dziecko porusza się po pokoju naśladując bociana. Unoszą kolana wysoko, klaszczą w dłonie, podskakują przy tym i wypowiadają słowa kle, kle, kle. Na sygnał słowny rodzica „bociany” dzieci stoją nieruchomo na jednej nodze.

- Zabawa „Żabki” dzieci poruszają się po pokoju naśladując skaczące żabki. Na hasło rodzica „skacz wysoko, daleko” dzieci podskakują jak najwyżej i jak najdalej.

- Zabawa „W poszukiwaniu wiosny” dziecko porusza się po pokoju, na sygnał słowny „biedronka, motylek, bąk” naśladuje wymienione owady, porusza się tak jak biedronka lub motyl lub wydaje charakterystyczny dla bąka odgłos „bzz, bzz …”.

  1. Zabawa matematyczna „Rachunki Pani Wiosny”

Dzieci słuchają zagadek matematycznych wykonują obliczenia przy użyciu małych karteczek z papieru np. kwadraty, koła, prostokąty (najlepiej, żeby były w dwóch kolorach). Potrzebne są 2 talerze. Rodzic czyta wierszyk, zadaniem dziecka jest wkładanie tyle karteczek do talerza, ile kwiatów pojawiło się w fragmencie wiersza. Rodzic może zadawać pytania: Ile było stokrotek, tulipanów. Ile to jest razem? itp.

Przyszła wiosna do lasku

Z kluczem przy pasku.

A te kluczyki brzęczące

To kolorowe kwiaty pachnące.

Rosną tu trzy zawilce i trzy krokusy.

Oblicz proszę, ile kwiatów wyszło

Spod zimowych pierzynek?

Skąpa wiosna po łące.

Zbiera kwiaty pachnące.

Ma trzy stokrotki, cztery tulipany.

Powiedz, z ilu kwiatków

Zrobi wiosna bukiet pachnący?

Chodzi wiosna po lesie.

Promyki słońca w koszach niesie.

Dwa kosze ma dla kwiatków

Trzy dla trawki,

Trzy dla leśnej zwierzyny

Ile kwiatów przyniosła wiosna dla leśnej zwierzyny?

Zadanie z obliczeniami można utrudniać, jeżeli dziecko wykaże zainteresowanie.

Można zwiększyć ilość talerzy do 3, 4 i przekroczyć liczenie powyżej 10.

  1. Zabawa dydaktyczna utrwalenie litery G, g „Zgaduj zgadula”

 

Dzieci mają za zadanie znaleźć odpowiedź na zagadkę czytaną przez rodzica.

W odpowiedzi na początku wyrazu jest głoska „g”. Rodzice proszą dziecko o podzielenie wyrazu na sylaby i głoski oraz policzenie, ile głosek jest w wyrazie.

Kołują po niebie

Wianuszkiem srebrzystym.

Choć nie listonosze –

Czasem noszą listy. [gołębie]

Sylaby: go –łę- bie (3 sylaby)

Głoski: g-o-ł-ę-b-i-e (7 głosek)

 

W chmurach szczyty,

A niżej przełęcze i hale.

Mieszkają tam kozice,

Echo i górale. [góry]

Sylaby: gó – ry (2 sylaby)

Głoski: g-ó-r-y (4 głoski)

 

Ten przedmiot nieduży

Od dawna ci służy,

Z dziurką – koleżanką

Zapną ci ubranko. [guzik]

Sylaby: gu – zik (2 sylaby)

Głoski: g-u-z-i-k (5 głosek)

 

Co buduje każdy ptak,

By chować pisklęta,

A tylko kukułka wcale

O tym nie pamięta? [gniazdo]

Sylaby: gniaz – do (2 sylaby)

Głoski: g-n-i-a-z-d-o (7 głosek)

 

Zielone kuleczki

W strąku sobie drzemią.

Jak latem dojrzeją,

Ludzie chętnie je zjedzą. [groszek]

Sylaby: gro - szek (2 sylaby)

Głoski: g-r-o-sz-e-k (6 głosek)

Wśród igliwia

Rośnie sobie.

Brązowy kapelusz

Nosi go na głowie. [grzyb]

Sylaby: grzyb (1 sylaba)

Głoski: g-rz-y-b (4 głoski)

 

Są ich miliony

I bezchmurną nocą,

Wysoko nad nami,

Na niebie się złocą. [gwiazdy]

Sylaby: gwiaz –dy (2 sylaby)

Głoski: g-w-i-a-z-d-y (7 głosek)

4. Praca plastyczna

Rodzic daje dziecku czysta kartkę A4 ułożoną pionowo przed dzieckiem. Zadaniem dziecka jest narysowanie po lewej stronie wiosenne drzewo i gniazdo na drzewie. Po prawej stronie Panią Wiosnę. Na obrazku mają się znaleźć takie elementy jak: trawa (łąka), kwiaty, słońce, ptaki.