Informacje dla rodziców

Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

Ograniczenie funkcjonowania przedszkoli zostało przedłużone do 18 kwietnia 2021r. 

Link do szczegółowych informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Utrzymane są dotychczasowe obostrzenia obowiązujące od 06 kwietnia 2021 r. Do przedszkola nadal uczęszczają, w okresie do 16.04.2021 r., tylko dzieci uprawnionych rodziców, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Proszę o niedokonywanie wpłat czesnego za miesiąc IV 2021. Dotyczy rodziców, którzy nie przyprowadzają dziecka do przedszkola w okresie od 06.04. do 16.04.2021.

Rodzicom, którzy wpłacili czesne za kwiecień br., a dziecko nie uczęszcza do przedszkola, czesne będzie rozliczone na poczet przyszłych płatności. Wszystkim tym rodzicom zostaną przekazane informacje o wysokości czesnego, w momencie określenia i podania, przez Rząd, daty zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu przedszkoli.

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola

Informujemy Rodziców, że w okresie od 29.03 do 09.04.2021 w Przedszkolu Niepublicznym 'Radosny Delfinek" będą prowadzone stacjonarne zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze dla ograniczonej liczby dzieci, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021 r. Uprawniony rodzic składa pisemny wnniosek do Dyrektora o umożliwienie uczęszczania dziecka do przedszkola w podanym wyżej okresie.

Dla pozostałych dzieci będą prowadzone zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Propozycje zajęć tematycznych będą zamieszczane w Zakładce Aktualności - Materiały dydaktyczne, w rozbiciu na poszczególne grupy przedszkolne.

Będziemy kontaktować się z Rodzicami również za pomocą poczty elektronicznej, drogą telefoniczną.

Szanowni Rodzice!

Ministerstwo Edukacji i Nauki zawiesiło stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli w okresie od 29.03 do 11.04.2021 r.

Proszę o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w linku: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

W naszym przedszkolu będą prowadzone zajęcia stacjonarne dla dzieci rodziców, którym przysługuje prawo uczęszczania do przedszkola, zgodnie z: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Dla pozostałych dzieci będą przedstawione formy zajęć, przez poszczególnych nauczycieli grup, w najbliższy poniedziałek 29.03.2021r.

Zachęcam do aktywnej współpracy w ramach zajęć zdalnych.

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola

W dniach od 23.03.2021 do 09.04.2021 przedszkole będzie funkcjonowało w ograniczonym zakresie, zgodnie z wprowadzonymi ogólnokrajowymi obostrzeniami. Godziny otwarcia przedszkola w tym okresie to: 8.00-16.00. 

Do przedszkola będą uczęszczały jedynie dzieci pracowników medycznych i służb porządkowych (Policja, Straż Pożarna, Wojsko). 

Rodzice, których dzieci nie mogą uczęszczać do przedszkola mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem.

Szczegółowe informacje o obostrzeniach w linku: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa 

Bieżące informacje na temat funkcjonowania przedszkola będą dla Państwa zamieszczane na stronie internetowej przedszkola.Będziemy również kontaktować się z Państwem drogą elektroniczną i telefoniczną w celu wzajemnej komunikacji.

Proszę wstrzymać się z dokonywaniem płatności czesnego za miesiąc kwiecień 2021 do dnia 12 kwietnia br. 

Szanowni Rodzice!

Otrzymaliście Państwo deklaracje na nowy rok szkolny 2021/2022. Dotyczą one kontynuacji naszej umowy w zakresie świadczenia usług przedszkolnych.

Prosimy o składanie deklaracji, w przedszkolu, w terminie do 26 lutego 2021 r. Dziękujemy!

Drodzy Rodzice! Nowy rok szkolny rozpoczynamy 01 września 2020 r.

Spotkania organizacyjne z Państwem odbędą się w przedszkolu:

  • Grupa RYBKI, 25.08.2020, godz.16.00 spotkanie dla nowych rodziców 
  • Grupa RYBKI, 03.09.2020, godz. 16.30 spotkanie dla obecnych rodziców.
  • Grupa DELFINKI – 02.09.2020, godz. 16.30 
  • Grupa „O” – 01.09.2020, godz. 16.30

Proszę o obecność 1 rodzica na spotkaniu. Proszę pamiętać o zakryciu nosa i ust oraz o dezynfekcji rąk przed wejściem do przedszkola.

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z wcześniejszą, telefoniczną zapowiedzią informuję Państwa o decyzji dotyczącej opłaty czesnego, za przedszkole, za miesiąc maj 2020.

Po analizie możliwości kosztowych naszego przedszkola, mając również na uwadze sytuację ekonomiczną Państwa, jak i ograniczenia narzucone przez nasz Rząd, w związku z COVID-19, podjęłam decyzję, że za miesiąc maj 2020 rodzice, których dzieci nie wrócą do przedszkola, nie opłacają czesnego. Podobnie jak w miesiącu kwietniu br. 

Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek" jest czynne od 11 maja br., w nowych godzinach otwarcia, od 7.00 do 16.00. Powrót do standardowych godzin funkcjonowania placówki jest uzależniony od bieżącej sytuacji w kraju w zakresie COVIT-19 oraz luzowania obostrzeń narzuconych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla dzieci jest zaplanowane na  16 czerwca br.

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z wcześniejszą, telefoniczną zapowiedzią informuję Państwa o decyzji dotyczącej opłaty czesnego, za przedszkole, za miesiąc maj 2020.

Po analizie możliwości kosztowych naszego przedszkola, mając również na uwadze sytuację ekonomiczną Państwa, jak i ograniczenia narzucone przez nasz Rząd, w związku z COVID-19, podjęłam decyzję, że za miesiąc maj 2020 rodzice, których dzieci nie wrócą do przedszkola, nie opłacają czesnego. Podobnie jak w miesiącu kwietniu br. 

Od 11 maja 2020 r. Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"  wznawia swoją działalność w nowych godzinach otwarcia od 7.00 do 16.00.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.