Informacje dla rodziców

Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

Dziękuję Państwu za udział w spotkaniach organizacyjnych, w przedszkolu, w sierpniu i na początku września br. Zwracam się do Państwa z prośbą o przestrzeganie ustalonej organizacji pracy naszego przedszkola w roku szkolnym 2022/2023, zgodnie z przekazaną Państwu pisemną informacją.

Ważne jest dla nas przyprowadzanie dzieci do przedszkola rano najpóźniej do 8.20 oraz bieżące informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu w danym dniu. Z uwagi na obowązujący stan zagrożenia epidemicznego nadal obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Prosimy o zgłaszanie każdej choroby zakaźnej, która wystąpi u Państwa dzieci. Moim obowiązkiem, zgodnie z otrzymaną pisemną informacją od Pani Prezydent Świdnicy, jest bieżące zgłaszanie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy o każdym przypadku podejrzenia lub zachorowania na SARS-CoV-2.

Dyrektor Przedszkola Krystyna Orłowska