Informacje dla rodziców

Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

W okresie od 01 do 16 lipca 2021 r. Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek" będzie zamknięte. W tym czasie, jak co roku, mamy zaplanowaną przerwę techniczną. Wracamy do przedszkola 19 lipca 2021 r.

W okresie wakacyjnym dla dzieci czasowo nieobecnych w przedszkolu będzie obniżone czesne. Informacje o wysokości czesnego są podane w przedszkolu na tablicy ogłoszeń. 

Do 30 czerwca br prosimy o pisemne zgłaszanie terminów nieobecności dzieci w okresie wakacyjnym.  Dziękujemy.