Informacje dla rodziców

Uprzejmie informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. 

Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. 

Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. 

Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

Poniżej przekazujemy link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której znajdą Państwo wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

Szanowni Rodzice!

Zapraszamy serdecznie na spotkania związane z organizacją nowego roku szkolnego 2021/2022.

Spotkania z rodzicami (bez dzieci) odbędą się w dniach:

- 31 sierpnia 2021 r. , godz. 16.30 - rodzice dzieci z grupy "RYBKI"

- 01 września 2021 r. , godz 16.30 - rodzice dzieci z grupy "DELFINKI"

- 02 września 2021 r. , godz 16.30 - rodzice dzieci z grupy "WIELORYBKI" i "ZERÓWKA"

Miejsce spotkania: Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek", ul. Armii Krajowej 10.
Przewidywany czas spotkania około 1-1,5 godz.
Prosimy o obecność na spotkaniu jednego rodzica.
 
Prosimy o zabranie ze sobą maseczek oraz ewentualnie obuwia zmiennego.

Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

W okresie od 01 do 16 lipca 2021 r. Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek" będzie zamknięte. W tym czasie, jak co roku, mamy zaplanowaną przerwę techniczną. Wracamy do przedszkola 19 lipca 2021 r.

W okresie wakacyjnym dla dzieci czasowo nieobecnych w przedszkolu będzie obniżone czesne. Informacje o wysokości czesnego są podane w przedszkolu na tablicy ogłoszeń. 

Do 30 czerwca br prosimy o pisemne zgłaszanie terminów nieobecności dzieci w okresie wakacyjnym.  Dziękujemy.

Z dniem 19 kwietnia 2021 r. Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek" wznawia stacjonarną działalność dla wszystkich dzieci zapisanych do przedszkola.

Link do szczegółowych informacji https://www.gov.pl/web/koronawirus/Do-25kwietnia-przedluzamy-zasady-bezpieczenstwa-z-wyjatkami

Przedszkole będzie czynne w godzinach od 6.30 do 16.30. Prosimy o przyprowadzanie dzieci do przedszkola w godzinach od 6.30 do 8.20 oraz o bieżące informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.

Organizacja pracy przedszkola pozostaje na tych samych zasadach, jakie obowiązywały przed ograniczeniem funkcjonowania przedszkola.
W przypadku pytań prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny 667 99 64 64.

 

Z dniem 19 kwietnia br. nie będą już zamieszczane materiały do zajęć zdalnych dla Państwa dzieci. Wracamy do wszystkich zajęć stacjonarnych.

 

 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie!

Ograniczenie funkcjonowania przedszkoli zostało przedłużone do 18 kwietnia 2021r. 

Link do szczegółowych informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Utrzymane są dotychczasowe obostrzenia obowiązujące od 06 kwietnia 2021 r. Do przedszkola nadal uczęszczają, w okresie do 16.04.2021 r., tylko dzieci uprawnionych rodziców, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Proszę o niedokonywanie wpłat czesnego za miesiąc IV 2021. Dotyczy rodziców, którzy nie przyprowadzają dziecka do przedszkola w okresie od 06.04. do 16.04.2021.

Rodzicom, którzy wpłacili czesne za kwiecień br., a dziecko nie uczęszcza do przedszkola, czesne będzie rozliczone na poczet przyszłych płatności. Wszystkim tym rodzicom zostaną przekazane informacje o wysokości czesnego, w momencie określenia i podania, przez Rząd, daty zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu przedszkoli.

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola

Informujemy Rodziców, że w okresie od 29.03 do 09.04.2021 w Przedszkolu Niepublicznym 'Radosny Delfinek" będą prowadzone stacjonarne zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze dla ograniczonej liczby dzieci, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021 r. Uprawniony rodzic składa pisemny wnniosek do Dyrektora o umożliwienie uczęszczania dziecka do przedszkola w podanym wyżej okresie.

Dla pozostałych dzieci będą prowadzone zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Propozycje zajęć tematycznych będą zamieszczane w Zakładce Aktualności - Materiały dydaktyczne, w rozbiciu na poszczególne grupy przedszkolne.

Będziemy kontaktować się z Rodzicami również za pomocą poczty elektronicznej, drogą telefoniczną.

Szanowni Rodzice!

Ministerstwo Edukacji i Nauki zawiesiło stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli w okresie od 29.03 do 11.04.2021 r.

Proszę o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w linku: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

W naszym przedszkolu będą prowadzone zajęcia stacjonarne dla dzieci rodziców, którym przysługuje prawo uczęszczania do przedszkola, zgodnie z: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Dla pozostałych dzieci będą przedstawione formy zajęć, przez poszczególnych nauczycieli grup, w najbliższy poniedziałek 29.03.2021r.

Zachęcam do aktywnej współpracy w ramach zajęć zdalnych.

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola

W dniach od 23.03.2021 do 09.04.2021 przedszkole będzie funkcjonowało w ograniczonym zakresie, zgodnie z wprowadzonymi ogólnokrajowymi obostrzeniami. Godziny otwarcia przedszkola w tym okresie to: 8.00-16.00. 

Do przedszkola będą uczęszczały jedynie dzieci pracowników medycznych i służb porządkowych (Policja, Straż Pożarna, Wojsko). 

Rodzice, których dzieci nie mogą uczęszczać do przedszkola mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem.

Szczegółowe informacje o obostrzeniach w linku: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-27-marca-zmiany-w-zasadach-bezpieczenstwa 

Bieżące informacje na temat funkcjonowania przedszkola będą dla Państwa zamieszczane na stronie internetowej przedszkola.Będziemy również kontaktować się z Państwem drogą elektroniczną i telefoniczną w celu wzajemnej komunikacji.

Proszę wstrzymać się z dokonywaniem płatności czesnego za miesiąc kwiecień 2021 do dnia 12 kwietnia br. 

Szanowni Rodzice!

Otrzymaliście Państwo deklaracje na nowy rok szkolny 2021/2022. Dotyczą one kontynuacji naszej umowy w zakresie świadczenia usług przedszkolnych.

Prosimy o składanie deklaracji, w przedszkolu, w terminie do 26 lutego 2021 r. Dziękujemy!

Drodzy Rodzice! Nowy rok szkolny rozpoczynamy 01 września 2020 r.

Spotkania organizacyjne z Państwem odbędą się w przedszkolu:

  • Grupa RYBKI, 25.08.2020, godz.16.00 spotkanie dla nowych rodziców 
  • Grupa RYBKI, 03.09.2020, godz. 16.30 spotkanie dla obecnych rodziców.
  • Grupa DELFINKI – 02.09.2020, godz. 16.30 
  • Grupa „O” – 01.09.2020, godz. 16.30

Proszę o obecność 1 rodzica na spotkaniu. Proszę pamiętać o zakryciu nosa i ust oraz o dezynfekcji rąk przed wejściem do przedszkola.