Wiadomości

DZIEŃ CHŁOPAKA

29 września 2017 r. w Przedszkolu Niepublicznym "Radosny Delfinek" obchodzony był DZIEŃ CHŁOPAKA.

Chłopcy z grupy "Delfinki" i "O" pamiętali, aby w tym dniu ubrać się odświetnie, co było miłym akcentem tego dnia. Założyli krawaty, a niektórzy muszki. Na początku wspólnej zabawy zorganizowany został kokurs na najlepiej trzęsącego się chłopca. Chłopcy zatańczyli do utowru "Galaretka", a dziewczynki oceniły ich taniec. Następnie chłopcy poprosili do tańca swoje koleżanki i wspólnie wszyscy bawili się do utworu "Ty i ja". Na zakończenie świętowania chłopcom zostały wręczone upominki w postaci samochodzików wkonananych z pudełek po zapałkach z niespodzianką w środku. 

W grupie "Rybki" również obchodzono Dzień Chłopaka. Pamiętając o różnych świętach, szczególnych dniach, dziewczynki z grupy pamiętały o swoich kolegach!. W tym dniu chłopcy byli traktowani w sposób szczególny. Dziewczynki wręczyły kolegom krawat "Super Chłopaka", który z dumą nosili przez cały dzień. Nie obyło się bez życzeń, uścisków i całusków. Chłopcy zostali również obdarowani pamiątkowym dyplomem " Super Chłopaka", który na pewno, po latach, przypomni im o przedszkolnym Dniu Chłopaka. Dzień upłynął na wspólnych grach i zabawach, wszyscy świetnie się bawili.

Pasowanie na Przedszkolaka - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, 20.09.2017 r.

20.09.2017 r w Przedszkolu Niepublicznym "Radosny Delfinek" obchodziliśmy podwójne święto z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka oraz  z okazji Pasowania na Przedszkolaka. Pasowane były nowoprzyjęte dzieci do przedszkola z grupy "Ośmiorniczki" i "Rybki".

Z tej okazji od rana panował odświętny nastrój. Dzieci z grupy "Delfinki" i "O" przygotowały dla młodszych kolegów i koleżanek krótkie przedstawienie, które miało na celu pokazać jak przyjemnie i radośnie jest w przedszkolu.

Pani Dyrektor rozpoczęła uroczystość powitaniem wszystkich obecnych, zgromadzonych w sali nr 1. Następnie starsze dzieci "Delfinki" i "O", przygotowane przez panią Elę i Panią Anię, zaprezentowały swoje umiejętności. Na początek przywitały pasowane dzieci z grupy "Ośmiorniczki" i "Rybki" wierszykiem i zaśpiewały piosenkę pt. "Do przedszkola". Przy zabawie muzyczno-ruchowej "Piłka Oli" uśmiechu i radości nie było końca. Podobnie przy tańcu "Dzwoneczki" wszyscy doskonale bawili się i klaskali w dłonie.

Po przedstawieniu nadszedł moment pasowania. Pierwsze były pasowane dzieci z grupy "Ośmiorniczki". Następnie z grupy "Rybki". Pani Dyrektor pasowała dzieci dużym ołówkiem, zwracała się do dziecka po imieniu i wypowiadała słowa "Pasuję cię na Przedszkolaka". Za dzielną postawę podczas pasowania dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki - cukierki obfitości, które wręczyły Pani Dyrektor i wychowawczynie grup. Starszaki również podarowały, na powitanie, pasowanym dzieciom, prezenty. Były to ręcznie wykonane rybki i ośmiorniczki.

Podczas uroczystości dzieci z grupy "Rybki" z wychowawcą panią Martą zrobiły niespodziankę. Zaprosiły na dodatkowe występy artystyczne. Wspaniale wykonały i zilustrowały ruchem piosenkę "Jestem sobie przedszkolaczek". 

Po rozejściu się do swoich sal wszyskie dzieci z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka miały słodki poczęstunek , a w trakcie dnia dodatkowe tematyczne zajęcia.

To był dzień pełen emocji i wrażeń dla dzieci i dla dorosłych!

 

Zajęcia w Bibliotece Miejskiej w Świdnicy, 19.09.2017r.

W dniu 19.09.2017 r. odbyły się, w bieżącym roku szkolnym, pierwsze zajęcia z Panią Anią w Bibliotece Miejskiej w Świdnicy. Uczestniczyły w nich dzieci z grupy "O" i "Delfinki".

Zajęcia oparte były na opowiadaniu pt. "Smocze problemy" z książki Joanny Winieckiej-Nowak "Bajkomet i jego bajki, plasterki na dziecięce rozterki".

Dzieci przeżyły wiele radości podczas poznania Bajkometu, wykonanego z dużego kartonowego pedełka. Pierwszym zadaniem dzieci było włożenie ręki do bocznego otworu Bajkometu i złapanie kolegi, koleżanki za rękę. Motywem takiego działania było przesłanie, że zawsze trzeba wyciągać rękę do innych na zgodę! Drugim, równie ważnym zadaniem, było wycinanie i kolorowanie swojego smoka, podobnego do smoka z bajki. Trzecie i ostatnie zadanie wymagało od dzieci zwinności fizycznej. Każde dziecko miało przeskoczyć ogon smoka. Oczywiście wszystkie dzieci wywiązały się z zadania.

Na koniec zajęć dzieci podziękowały pani Ani za wspaniałą przygodę i wręczyły ręcznie wykonany upominek, jesienny obrazek.

Dziękujemy za spotkanie, z niecierpliwością czekamy na kolejne!

 

LISTA DZIECI

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w Świdnicy prowadzonego w okresie 01.09.2017 – 31.08.2018 w ramach projektu „Radosny Delfinek – rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz uruchomienie 14 nowych miejsc przedszkolnych”

L.P

Nr deklaracji uczestnictwa w projekcie

1

01/07

2

02/07

3

03/07

4

04/07

5

05/07

6

06/07

7

07/07

8

08/07

9

09/07

10

10/07

11

11/07

12

12/07

13

13/07

14

14/07

 

Załącznik:

Lista dzieci przyjętych do przedszkola według projektu

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Niepublicznego "Radosny Delfinek" w ramach projektu "Radosny Delfinek - rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz uruchomienie 14 nowych miejsc przedszkolnych

W związku z realizacją projektu "Radosny Delfinek-rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz uruchomienie 14 nowych miejsc przedszkolnych" ogłasza się rekrutację dzieci na rok szkolny 2017/2018 do Przedszkola Niepublicznego "Radosny Delfinek" według poniższego regulaminu.

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w Świdnicy prowadzonego w okresie 01.09.2017 – 31.08.2018 w ramach projektu „Radosny Delfinek – rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz uruchomienie 14 nowych miejsc przedszkolnych”

Podstawy prawne:

 • Wniosek do dofinansowanie projektu – „Radosny Delfinek – rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz uruchomienie 14 nowych miejsc przedszkolnych”
 • Umowa o dofinansowanie realizacji projektu – RPDS.10.01.04-02-0019/16-00

Rozdział I Informacje ogólne

 1. Przedszkole Niepubliczne „Radosny Delfinek” w Świdnicy utworzone zostało przez PROSPERJO Jacek Orłowski i prowadzone w ramach projektu „Radosny Delfinek – Rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz uruchomienie 14 nowych miejsc przedszkolnych” i dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW.
 2. Projekt jest realizowany przez PROSPERJO Jacek Orłowski w okresie od 03.04.2017.
  do 30.09.2018.
 3. Działalność Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” zaplanowana jest na okres od
  1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r.
 4. Lokalizacja Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w Świdnicy, to obiekt przy ul. Armii Krajowej 10 w Świdnicy.
 5. Pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym jest współfinansowany ze środków unijnych oraz wpłat rodzica/opiekuna prawnego przez okres 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie usług z rodzicem na udział dziecka w Przedszkolu Niepublicznym „Radosny Delfinek”.

Rozdział II Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Rekrutacja 14 nowych dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w Świdnicy prowadzona jest przez PROSPERJO Jacek Orłowski.
 2. Radosny Delfinek” powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą 2 osoby - przedstawiciele Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek”.
 3. Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację dzieci w zgodzie z zasadami rekrutacji zapisanymi w niniejszym Regulaminie.
 4. W okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 roku może uczęszczać do przedszkola jednocześnie 61 dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.

v  Grupa I - objętych zostanie 47 dzieci uczęszczających już do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek”. w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością.

v  Grupa II, nowa – 14 dzieci, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością.

 1. Do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w Świdnicy przyjmowane są dzieci wg następujących kryteriów:

5a) Formalnych

 1. Wiek dzieci od 2,5 roku do 6 lat.
 2. Miejsce zamieszania rodziców/opiekunów prawnych: obszar województwa dolnośląskiego – tj. powiat świdnicki lub miasto Świdnica.
 3. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych, którzy wyrazili zgodę na przystąpienie do projektu wspólnie z dzieckiem.
 4. Dzieci znajdujące się na liście oczekujących na wolne miejsce
  w Przedszkolu Niepublicznym „Radosny Delfinek”, spełniających kryteria rekrutacyjne.

5b) Premiujących – maksymalną ilość punktów do zdobycia 15

 1. Dzieci z rodzin o ciężkiej sytuacji materialnej, poświadczone zaświadczeniem
  o dochodach rodzica/opiekuna prawnego w przeliczeniu na 1 członka rodziny. Informacja o sytuacji finansowej rodziców/opiekunów będzie umieszczona w formie ich oświadczenia w dokumentacji rekrutacyjnej (deklaracji uczestnictwa w projekcie), podpisywanej przez osobę zgłaszającą dziecko i potwierdzonego stosownym zaświadczeniem: GOPS/MOPS, zakład pracy itp. (5 punktów).
 2. Dzieci z rodzin wielodzietnych; rodzina z 2 dzieci – 4 punkty, 3 dzieci – 6 punktów, 4 i więcej dzieci – 8 punktów, kryterium sprawdzane na podstawie oświadczenia rodzica.
 3. Dzieci rodziców niepracujących: 1 niepracujący rodzic – 1 punkt, 2 niepracujących rodziców – 2 punkty, kryterium sprawdzane na podstawie zaświadczenia z PUP.
 4. Kryterium pierwszeństwa: dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 5. Przy uzyskaniu jednakowej liczby punktów (bez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności) decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 6. Do przedszkola będą przyjmowane dzieci bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność.
 7. Wszystkie ww. kryteria będą weryfikowane i oceniane przez Komisję Rekrutacyjną, o której mowa w Rozdziale II, punkt 2 oraz 3.
 8. Deklaracje uczestnictwa w projekcie,
 9. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
 10. Odpowiednie zaświadczenie/oświadczenie (zgodnie z Rozdziałem II, punkt 5a i 5b).
 11. listę dzieci przyjętych do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” wg kryteriów,
 12. listę rezerwową.
 1. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc wskazana w Rozdziale II, punkt 4 niniejszego regulaminu zostanie stworzona lista rezerwowa.
 2. Dzieci z listy rezerwowej będą przyjmowane do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w przypadku wolnych miejsc powstałych w wyniku rezygnacji dzieci uczęszczających już do przedszkola z przyczyn zdrowotnych lub losowych, itp.
 3. Zapisy do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w Świdnicy odbywają się w terminie: od 01.07.2017 do 01.08.2017 do godziny 12.00.
 4. Zapisy dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w Świdnicy prowadzi PROSPERJO Jacek Orłowski w siedzibie Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” tj. w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 10 w godzinach 8:00 – 17:00.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć bezpośrednio w siedzibie Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” następujące dokumenty:
 1. Dokumenty składane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane i nie będą stanowiły przedmiotu analizy Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Dokumenty wskazane w punkcie 10 należy złożyć w kopercie z napisem „Przedszkole Niepubliczne „Radosny Delfinek”” – Rekrutacja 2017”. Na kopercie ma znaleźć się również imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego składającego deklarację uczestnictwa.
 3. W przypadku niewłaściwego wypełnienia deklaracji lub braku niezbędnych załączników, rodzic/opiekun prawny zostanie o tym poinformowany telefonicznie i będzie zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia dokumentów w terminie do 04.08.2017 do godziny 10.00.
 4. Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół z postępowania rekrutacyjnego do którego załącza:
 1. Wyniki rekrutacji do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w formie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane w dniu 10.08.2017 roku na stronie www.radosnydelfinek.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Niepublicznym  „Radosny Delfinek”.
 2. Na listach dzieci przyjętych/nieprzyjętych znajdą się wyłącznie numery złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 3. W celu sprawdzenia listy, rodzice/opiekunowie prawni muszą posiadać/pamiętać numer złożonej deklaracji uczestnictwa.
 4. Pracownicy Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” nie będą podawali informacji telefonicznie o imionach i nazwiskach dzieci przyjętych lub nieprzyjętych do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w Świdnicy.

Rozdział III Zasady ogłaszania rekrutacji

Rekrutacja na kolejny rok szkolny zostanie przeprowadzona przez Przedszkole Niepubliczne „Radosny Delfinek” na podstawie zasad przyjmowania dzieci do przedszkola, określonych w statucie przedszkola.

Rozdział IV Przepisy końcowe

 1. Rodzice, których dzieci zostały przyjęte do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” zobowiązani są do wypełnienia i podpisania następujących dokumentów:
 1. Umowa o świadczenie usług w Przedszkolu Niepublicznym „Radosny Delfinek” – 2 egzemplarze,
 2. Oświadczenie – zgoda na poddanie dziecka konsultacjom ze strony zatrudnionych specjalistów – 1 egzemplarz,
 3. Karta informacyjna o dziecku/zgłoszenia dziecka do przedszkola – 1 egzemplarz,
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.06.2017 r.

Zatwierdził: Jacek Orłowski 

załącznik

Regulamin_rekrutacji_26_06_2017.docx

Wycieczka Starszaków do Zamku Grodno

W dniu 23 czerwca 2017 r. dzieci ze starszych grup "Delfinki" i "Zerówka" wraz z wychowawcami wybrały się na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Zamku Grodno. Wycieczka ta była też wycieczką "pożegnalną" - żegnajcie koleżanki, koledzy - witajcie wakacje!

Już w przedszkolu dzieci otrzymały zapakowane drugie śniadanie oraz wodę. Włożyły to wszystko do swoich plecaków i dalej ruszyły w drogę autokarem. Autokar zawiózł naszych turystów do Zagórza Śląskiego, gdzie znajduje się Zamek Grodno. Wyznaczonym szlakiem, z plecakami na plecach dzieci i panie wychowawczynie  z radością wędrowali, oglądając po drodze piękne krajobrazy, aż dotarli do Zamku Grodno. Na miejscu była przerwa na drugie śniadanie, pyszne bułeczki i wodę do picia. Po posiłku czekał już na wszystkich przewodnik. Przedszkolaki wraz z przewodnikiem zwiedziły wszystkie komnaty oraz róże pomieszczenia zamku. Poznały też historię Białej Damy, ducha, który ukazuje się na zamku, który stanowi legendę zamku. Po zwiedzeniu zamku turyści ponownie pieszo wędrowali, wracając właściwym szlakiem do autokaru. Zmęczonych, ale zadowolonych wędrowców autokar przywióz do przedszkola. To był wspaniały dzień!

Wycieczka na długo pozostanie w pamięci dzieci i na pewno zachęci do aktywnego spędzania czasu wolnego. Dzieci wróciły szczęśliwe i pełne radości z zapałem na nowe przygody i wycieczki.

Pożegnanie absolwentów, 22.06.2017 r.

22 czerwca 2017 r. uroczyście żegnaliśmy absolwentów kończących Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek" w roku szkolnym 2016/2017.

W tym dniu zaproszeni goście: rodzice, opiekunowie, nauczyciele towarzyszyli dzieciom w ich święcie. Nasi absolwenci wspólnie z koleżankami i kolegami ze starszych grup rozpoczęli uroczystość tradycyjnym tańcem Polonezem. Wszystkie dzieci przedstawiły program artystyczny, w którym zaprezentowały swoje umiejętności: recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz tańczyły.

Na zakończenie absolwenci otrzymali pamiątkowe tabla oraz pożegnalne upominki. Po uroczystym pożegnaniu odbył się również słodki poczęstunek. Specjalnie na tę okazję został przygotowany wspaniały tort dla dzieci. Dzieci z radością zdmuchnęły świece z tortu i z dużym apetytem zjadły swoje kawałki "delfinkowego" tortu.

Życzymy dzieciom nowych wspaniałych przygód oraz wiele radości i sukcesów w szkole!

Zakończenie roku szkolnego

20 czerwca br. w Przedszkolu Niepublicznym "Radosny Delfinek" odbyło się oficjalne zakończenie roku szkolnego.

Z tej okazji wszystkie dzieci przyszły do przedszkola odświętnie ubrane. Uroczystość odbyła się w każdej grupie przedszkolnej. Dzieci z grupy RYBKI  zaprosiły p. Dyrektor do wspólnej zabaway "Idziemy do zoo". Radości nie było końca! Grupa starszaków przygotowała krótki występ artystyczny.  Były wiersze, piosenka o lecie oraz radosne tańce.

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy i nagródy książkowe. Były podziękowania i gratulacje za udział w życiu przedszkola, wspólne gry i zabawy. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku.

Dziękujemy za wspaniały rok szkolny i życzymy udanych wakacji.

Informacja o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr ZO/1/V/2017

Informacja o wyborze wykonawcy w ramach zapytania ofertowego nr ZO/1/V/2017 na dostosowanie obiektu do 14 nowych miejsc przedszkolnych.

W imieniu PROSPERJO Jacek Orłowski informuje się, że w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr ZO/1/V/2017 z 29 maja 2017 roku zgodnie z zasadą rozeznania rynku, dotyczącym dostosowania obiektu do 14 nowych miejsc przedszkolnych do zamawiającego wpłynęły 3 oferty.

W ramach postępowania została wybran oferta złożona przez Usługi Ogólnobudowlane Dola Mariusz na kwotę brutto 32.000 zł.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.Sprawdź, czym są pliki cookies www.wszystkoociasteczkach.pl.

Jeżeli wyrażasz zgodę i akceptujesz nasze cookies, kliknij w button