Wiadomości

Informacja dla Rodziców, czesne czerwiec 2020 i miesiące wakacyjne 2020 r.

Szanowni Rodzice!

Informuję, że w miesiącu czerwcu 2020 r. opłaty za przedszkole wynoszą:

-za dzieci uczęszczające do przedszkola - 430 zł/m-c

-za dzieci, które wrócą w czerwcu br. do przedszkola będą naliczone od momentu przyjścia do przedszkola i podane indywidualnie każdemu rodzicowi.

Za dzieci, które nie będą uczęszczały w czerwcu br. do przedszkola rodzice nie ponoszą żadnych opłat.

 

W miesiącach wakacyjnych, zgodnie z umową czesne będzie obniżone do wysokości jak niżej podano:

Lipiec 2020 r. (Z uwagi na przerwę techniczną):

-obecność dziecka w przedszkolu - 187,00 zł

-nieobecność cały miesiąc - 150,00 zł

Sierpień 2020 r.

-pełna obecność dziecka w przedszkolu - 430,00 zł

-nieobecność 10 dni roboczych - 344,00 zł

-nieobecność 15 dni roboczych - 301,00 zł

-nieobecność cały miesiąc - 258,00 zł

 

Warunkiem skorzystania z niższej opłaty jest pisemna informacja rodzica o nieobecności dziecka w przedszkolu w okresie wakacyjnym.

Informację prosze składać do 30.06.2020 r. , może być drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

 

Proszę o wpłaty czesnego w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc bądź indywidualne zgłaszanie braku możliwości wpłaty w terminie umownym.

W przypadku pytań proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny pod nr 667 99 64 64.

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola

KOMUNIKATY dla Rodziców/Opiekunów

KOMUNIKATY dla Rodziców/Opiekunów

Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek" jest czynne od 11 maja br., w nowych godzinach otwarcia, od 7.00 do 16.00. Powrót do standardowych godzin funkcjonowania placówki jest uzależniony od bieżącej sytuacji w kraju w zakresie COVIT-19 oraz luzowania obostrzeń narzuconych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla dzieci jest zaplanowane na  16 czerwca br.

Oficjalne pożegnanie naszych absolwentów (dzieci z grupy "O") odbędzie się 17 czerwca br.

 

Z przykrością informuję Państwa, że w bieżącym roku szkolnym, w czerwcu, nie odbędzie sie nasz tradycyjny festyn rodzinny z powodu epidemii COVIT-19.

 

Przypominamy, że w okresie od 01.07 do 17.07.2020 r. przedszkole będzie nieczynne z uwagi na zaplanowaną przerwę techniczną.

 

Z rodzicami dzieci zapisanych do przedszkola na nowy rok szkolny tj. od 01.09.2020 r. spotkamy się w ostatnim tygodniu sierpnia br.

Poinformujemy o dokładnym terminie spotkania drogą e-mailową lub telefoniczną na początku sierpnia br.

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola

Informacja dla Rodziców, 14.05.2020 r.

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z wcześniejszą, telefoniczną zapowiedzią informuję Państwa o decyzji dotyczącej opłaty czesnego, za przedszkole, za miesiąc maj 2020.

Po analizie możliwości kosztowych naszego przedszkola, mając również na uwadze sytuację ekonomiczną Państwa, jak i ograniczenia narzucone przez nasz Rząd, w związku z COVID-19, podjęłam decyzję, że za miesiąc maj 2020 rodzice, których dzieci nie wrócą do przedszkola, nie opłacają czesnego. Podobnie jak w miesiącu kwietniu br. 

W przypadku rodziców, których dzieci już wróciły do przedszkola, bądź wrócą jeszcze w maju br., opłaty czesnego będą naliczone proporcjonalnie do obecności dzieci w przedszkolu. Zostaną indywidualnie podane każdemu rodzicowi. Prosze o wpłatę czesnego za miesiąc maj br. , wyjątkowo, do 28 maja 2020 r.

Nauczyciele, w najbliższym czasie, będą kontaktować się z Państwem w celu ustalenia Państwa potrzeb w zakresie powrotu do przedszkola jeszcze w maju br. lub innym terminie wskazanym przez Państwa. Proszę również o indywidualne zgłaszanie Państwa potrzeb w tym zakresie.

Życzę Państwu zdrowia oraz wiele cierpliwości w naszych trudnych czasach.

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola

 

KOMUNIKAT dla Rodziców/Opiekunów

KOMUNIKAT dla Rodziców/Opiekunów

Od 11 maja 2020 r. Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"  wznawia swoją działalność w nowych godzinach otwarcia od 7.00 do 16.00.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uzasadnieniem do otwarcia przedszkola są zgłoszone przez Państwa potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi.

Dziękuję wszystkim rodzicom za uwagi i opinie przekazane podczas rozmów telefonicznych. 

Dla zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w naszym przedszkolu zostały opracowane, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, wewnętrzne procedury nowej organizacji pracy.

O wprowadzonych zmianach i zaleceniach zostaliście Państwo poinformowani, drogą e-mailową i telefoniczną, w dniu 04.05.2020 r.

Informuję jednocześnie, że spełniamy warunki do otwarcia naszej placówki.

 

Proszę o wyrozumiałość i wzajemną współpracę w naszej nowej organizacji pracy oraz o przestrzeganie określonych zaleceń.

Życzę Państwu dużo optymizmu oraz wiary w pozytywny rozwój sytuacji w naszym kraju.

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola

Planowane otwarcie przedszkola od 06.05.2020 r.

WAŻNY KOMUNIKAT 

Od 6 maja br. przedszkola będą mogły być otwarte. W tej sprawie zostały określone wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Proszę o zapoznanie się z informacją w poniższym linku.

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

Otwarcie przedszkola ma na celu umożliwienie skorzystania z opieki  dzieciom, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W naszym przedszkolu będą opracowane, zgodnie z podanymi wytycznymi, wewnętrzne procedury organizacji pracy, z którymi zostaniecie Państwo zapoznani w dniu 04.05.2020 r. Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na dalsze informacje.

Jednocześnie prosimy o zastanowienie się i Państwa deklaracje co do powrotu dzieci do przedszkola od dnia 06.05.2020 r.

 

Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w linku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3?fbclid=IwAR0-IL5JN2R0Yxs43_efQup-mhtq_oEHGnjX33tQCf8WNSKAIsj_7r9hbmY

 

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola

Przedłużenie zawieszenia działalności placówek oświatowych

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej działalność wszystkich szkół, żłobków i przedszkoli, w tym Przedszkola Niepublicznego "Radosny Delfinek", będzie zawieszona w okresie do 24.05.2020r. 

Minister zaznaczył jednocześnie, że za kilka dni (nie podał konkretnych dat) Rząd poda informacje, czy będzie możliwość do prowadzeniea jakiejś formy działalności opiekuńczej. Czekamy zatem na dalsze decyzje w tej sprawie. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Kształcenie na odległość ponownie zostało przedłużone przez Ministra Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym w okresie od 27.04. do odwołania będziemy zamieszczać, na każdy roboczy dzień, propozycje zajęć, zabaw dla dzieci.

Znajdziecie je, tak jak do tej pory, w zakładce Aktualności-Materiały dla dzieci/rodziców w rozbicu na poszczególne grupy: "O", Delfinki, Rybki.

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola

Przedłużenie kształcenia na odległość do 26.04.2020 r.

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 kwietnia 2020 zamknięcie przedszkola oraz kształcenie na odległość zostało przedłużone do 26.04.2020 r.

Podstawą prawną jest rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Tak jak do dotychczas będziemy zamieszczać, na każdy dzień roboczy propozycje zajęć, zabaw dla dzieci w zakładce Aktualności - Materiały dla dzieci/rodziców. Kolejny zaplanowany okres zajęć na odległość to 14-24.04.2020 r.

Poszczególne grupy Rybki, Delfinki i "Zerówka" będą miały zamieszczane odrębne materiały do wykorzystania, zgodne z aktualnie realizowanym programem i podstawą programową wychowania przedszkolnego. Grupa "O" będzie miała prowadzone, tak jak do tej pory, zajęcia z języka angielskiego i zajęcia logopedyczne.

Zachęcamy Państwa, w miarę możliwości, do korzystania z zamieszczanych propozycji zabaw, zajęć edukacyjnych.

Cieszą nas informacje od Państwa, że nasza oferta edukacyjna dla dzieci, dla zdecydowanej większości rodziców, jest potrzebna i jest wykorzystywana w domach. Życzymy dzieciom i rodzicom wiele wytrwałości i jednocześnie wiele radości ze wspólnie spędzonych chwil na zabawie i nauce.

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola

Bezpieczna nauka na odległość

Szanowni rodzice! 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przygotował poradnik „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. 

To materiał, który zawiera najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania danych podczas kształcenia na odległość. Z poradnika mogą korzystać nie tylko dyrektorzy szkół, nauczyciele, także rodzice. 

Materiały te są dostępne na stronie internetowej MEN
https://www.gov.pl/web/edukacja/zdalne-nauczanie-uodo

INFORMACJA DLA RODZICÓW - czesne IV 2020

Szanowni Rodzice!

 

Pragnę poinformować Państwa, że w związku z wyjątkową, kryzysową sytuacją w naszym kraju odstępujemy od pobierania czesnego za miesiąc kwiecień 2020 r. Oznacza to, że rodzice nie wnoszą opłaty czesnego za miesiąc kwiecień 2020 r.

Podejmując niniejszą decyzję wzięliśmy pod uwagę możliwość przedłużenia zamknięcia wszystkich placówek oświatowych do końca kwietnia br., fakt zapłaty przez Państwo pełnego czesnego za miesią marzec br. oraz zmniejszenie kosztów funkcjonowania przedszkola w okresie jego zamknnięcia od 16 do 31.03.2020 r. Nie mniej jednak pragniemy poinformować, że nadal ponosimy stałe koszty funkcjonowania przedszkola, na które musimy mieć środki finansowe, żeby przetrwać.

Jednocześnie informujemy Państwa, że zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Art. 170. 1.  - prowadzenie szkoły lub placówki oświatowej, innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą. Dlatego też nie mamy możliwości skorzystania z innej pomocy Państwa przeznaczonej dla przedsiębiorców. W związku z powyższym decyzja o odstąpieniu pobierania opłat czesnego dotyczy tylko miesiąca kwietnia br. Przedszkole otrzymuje dotację z Urzędu Miasta. Dotacja ta jednak jest przeznaczana na ściśle określone cele oświatowe i nie wszystkie wydatki możemy z niej pokrywać.

W chwili obecnej musimy wszyscy czekać na rozwój dalszych wydarzeń w naszym kraju i mieć nadzieję, że zdołamy zahamować nadmierne rozprzestrzenianie się koronowirusa. Na bieżąco będę informowała Państwa o kolejnych decyzjach w sprawie opłat czesnego.

Chciałabym również podziękować, za wszystkie ciepłe słowa oraz pytania czy damy sobie radę w tym trudnym okresie. Dziękuję za wsparcie i wyrozumiałość. Rozumiem, że Państwo również martwicie się czy dzieci będą miały gdzie wrócić, zwłaszcza jeśli zostanie wydłużony okres zamknięcia przedszkoli.

Mam nadzieję, że dzięki współpracy z Państwem uda nam się wypracować właściwe rozwiązania. 

Życzę Państwu wiele spokoju, cierpliwości, odporności na stres, a przede wszystkim zdrowia. W tym trudnym czasie bądźmy dla siebie mili i wyrozumiali.

W miarę możliwości pozostańmy w domach!

W przypadku pytań lub jakichkolwiek  wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.

 Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.Sprawdź, czym są pliki cookies www.wszystkoociasteczkach.pl.

Jeżeli wyrażasz zgodę i akceptujesz nasze cookies, kliknij w button