Materiały dydaktyczne

  1. „O czym marzysz?” – rozmowa na temat marzeń dziecka.

Rodzic wyjaśnia dziecku czym są marzenia i skąd się biorą? – Marzenia to nasze pragnienia, związane z tym, czego nie mamy, co byśmy chcieli, co jest naszym celem lub co mogłoby się wydarzyć.

Następnie rozmawia z dzieckiem na temat marzeń dziecka. Zadaje pytania: jakie są Twoje marzenia? Czy mogą się spełnić? Od czego to zależy? Dziecko wypowiada się na temat swoich marzeń.

Rodzic również może opowiedzieć dziecku o swoich marzeniach.

  1. Praca plastyczna „Ja i mój kolega”

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat jego ulubionego kolegi/ulubionej koleżanki. Dziecko opisuje swojego przyjaciela i mówi, co lubi z nim robić.

Rodzic także może opowiedzieć dziecku o swojej ulubionej koleżance lub koledze.

Zadaniem dziecka jest narysowanie siebie i swojego przyjaciela podczas wspólnego spędzania wolnego czasu.

  1. Zabawa ruchowa „Razem”

Dziecko staje przed rodzicem odwrócone plecami. Rodzic stoi za dzieckiem, w niewielkiej odległości i podaje dziecku piłkę górą, do rąk dziecka. Następnie dziecko schyla się i pododaje piłkę między swoimi nogami do tyłu do rodzica, rodzic schyla się i odbiera piłkę od dziecka.

Zamiast piłki można użyć np. misia pluszowego.

Zabawę powtarzamy kilka razy.