Materiały dydaktyczne

  1. Praca plastyczna „Ja i mój kolega”

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat jego ulubionego kolegi/ulubionej koleżanki. Dziecko opisuje swojego przyjaciela i mówi, co lubi z nim robić.

Rodzic także może opowiedzieć dziecku o swojej ulubionej koleżance lub koledze.

Zadaniem dziecka jest narysowanie siebie i swojego przyjaciela podczas wspólnego spędzania wolnego czasu.

  1. Zabawa ruchowa „Razem”

Dziecko staje przed rodzicem odwrócone plecami. Rodzic stoi za dzieckiem, w niewielkiej odległości i podaje dziecku piłkę górą, do rąk dziecka. Następnie dziecko schyla się i pododaje piłkę między swoimi nogami do tyłu do rodzica, rodzic schyla się i odbiera piłkę od dziecka.

Zamiast piłki można użyć np. misia pluszowego.

Zabawę powtarzamy kilka razy.

  1. Inni, a jednak tacy sami

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat różnic między ludźmi.

Na całym świecie żyją ludzie dorośli, którzy mają różny kolor skóry, różny kształt oczu, różną wysokość, różną grubość. Każdy człowiek wygląda inaczej, ma inny charakter, mówi innym językiem. Są ludzie niepełnosprawni, którzy np. nie słyszą, nie widza lub jeżdżą na wózku inwalidzkim. Jednak każdy człowiek dorosły posiada takie same prawa i obowiązki.

Tak samo jest z dziećmi. Na świecie żyje bardzo dużo dzieci, każde dziecko jest inne, lubi coś innego, wygląda inaczej. Każde dziecko ma również takie same prawa i obowiązki.

  1. Poznanie afrykańskich ludów.
    Rodzic opowiada dziecku o afrykańskich ludach:
  • Pigmeje - niski lud, zamieszkuje dżungle, bardzo zwinny, polują na zwierzęta w dżungli, budują szałasy z liści.
  • Masajowie - zamieszkują sawannę, są bardzo wysocy, mieszkają w chatach otoczonych kolczastymi gałęziami akacji, hodują kozy, owce.
  • Tauregowie - żyją na pustyni Saharze, są nazywani „ludźmi z pustyni”,  podróżują na wielbłądach, zajmują się hodowlą bydła i kóz oraz wytwarzaniem biżuterii i turystyką.